Zbraslav
a její
historie
vzdálená
i
nedávná
je
na těchto
stránkách
již od roku
2003
logo
Zbraslavhistorie.info - stránky o historii městské části Praha - Zbraslav

celkem je registrováno 97 lidí. přihlášení | registrace

Turistická trasa I.

foto Zbraslav, nám. - Zbraslav, u žel. st. 1 km - zookoutek 1,5 km - Hálkův pomník 2 km - Točná 4,5 km - Šance 6 km - Závist 7,5 km - Zbraslav, u žel. st. 8,5 km (Zbraslav, nám. 9,5 km) Původně snad Zbraslavův dvůr, od roku 1268 lovecký dvůr českých panovníků, postavený Přemyslem Otakarem II. - taková je nejstarší historie Zbraslavi, od roku 1974 součásti Prahy. Na místě dvora založil v roce 1292 král Václav II. cisterciácký klášter Aula Regia, který se stal pohřebištěm posledních Přemyslovců. K věčnému odpočinku tu byla uložena i Eliška Přemyslovna. Klášter stojí nedaleko od náměstí (1), patříval k němu i pivovar, který vyplňuje severozápadní stranu náměstí. Na vrchu Havlín nad Zbraslaví dominuje širokému okolí kostel sv. Havla, románská stavba z 12. stol. Při okraji svahu nad městem je vyhlídkový altán zvaný Karlův stánek. Pod Havlínem, v ulici Vl. Vančury, je bývalá Vančurova vila, v níž tento významný český spisovatel žil a pracoval až do svého zatčení za heydrichiády v roce 1942. Z náměstí přejdeme spolu s červenou turistickou značkou most Závodu míru. Nad námi ční strmá skalní stěna (2), složená ze vztyčených ordovických vrstev. Území, zvané U Závisti, je chráněnou přírodní památkou. Vpravo pod námi je zbraslavské nádraží (3). Naše trasa pokračuje po silnici přímo do Břežanského dolu, po několika metrech se však dáme spolu s modrou, zelenou a žlutou značkou dolů na vedlejší komunikaci. Od rozcestí půjdeme dál po modré a zelené značce dolní částí Břežanského dolu. Mineme parkoviště a vstoupíme do Školy o lese (4), zookoutku, který seznamuje s některými běžnými druhy lesní fauny. Projdeme areálem a pokračujeme nad levým břehem potoka k pomníku V. Hálka (5), pískovcovému obelisku s portrétní plaketou od J. V. Myslbeka z roku 1876. Od pomníku můžeme vystoupit k areálu keltského oppida Hradiště nad Závistí, složité pevnostní soustavě z 1. století př. n. l. Naše hlavní trasa však pokračuje dál po zelené značce. Sestoupíme k potoku a jdeme těsně při jeho břehu úzkou pěšinou. Přejdeme silnici a romantickou roklinou vystoupáme až k okraji zahrádkářské kolonie a pokračujeme podél ní mírně vlevo do Točné, místní části Prahy 4. Projdeme obcí a kolem rybníčku se stočíme k turistické orientaci (6), kde zelenou značku vyměníme za žlutou. Širokou cestou pak vystoupáme na vrchol zvaný Šance (7). Mohutné valové opevnění napovídá, že jsme na archeologické lokalitě, obývané již v době bronzové. Během 1. století př. n. l. bylo dodnes patrnými náspy, překračujícími Břežanský důl, připojeno k Hradišti nad Závistí a stalo se tak součástí mimořádně rozlehlého komplexu keltského oppida (8). Značka nás vede k samotám a zahrádkářské kolonii Závist (9). Je tu zastávka městských autobusů, odkud se můžeme vrátit do centra, nebo pokračovat po silnici vlevo ke křižovatce nad zbraslavským nádražím (3) a dál přes most na Zbraslavské náměstí (1).(Zpracováno podle publikace Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku, vydané nakladatelstvím turistické literatury Soukup & David)