Zbraslav
a její
historie
vzdálená
i
nedávná
je
na těchto
stránkách
již od roku
2003
logo
Zbraslavhistorie.info - stránky o historii městské části Praha - Zbraslav

celkem je registrováno 97 lidí. přihlášení | registrace


Vycházková trasa po Zbraslavských památkách začíná na náměstí . Směr trasy směřuje do (1) zámecké zahrady a dále zadním východem ze zahrady průchodem domu, který dříve nesl jméno (3) Amtshaus, vyústí do ulice U Národní galerie. Po této ulici se vydáme směrem doleva od průchodu. V ulici U Národní galerie se nachází několik zajímavých objektů jako je (2) hostinec Kotva, dále (4) původě dřevěná stavba z roku 1794, ve které byla myslivna, nebo (5) Nová hospoda. Původní stavba postavená kolem roku 177, a také stavba dříve zvaná (6) U Bandůru. V roce 1757 domek koupil Turek Mustafa Ali, původem ze Smyrny. Měl zde obchod, ve kterém prodával mimo jiné cizokrajné potraviny.V této ulici se také nachází (7) první průmyslová škola. Z této ulice po několika metrech odbočíme do ulice Pod špitálem. Tato ulice tvoří linii zbraslavského nábřeží. Po několika stech metrech dojdeme na roh ulic Pod špitálem a Opata Konráda, kde se nachází (8) vila Růže postavená podle projektu Kotěrova žáka Františka Kavalíra. Za zmínku stojí, že tato stavba je často vybírána do filmů - českých i zahraničních. Dále trasa pokračuje rovně ulicí U Malé řeky, kde se nachází několik zajímavých objektů mezi něž patří (9) chalupa Jeníkovská. První dochované zmínky o tomto objektu pocházejí již z období kolem roku 1600 a dnes se zde nachází restaurace U přístavu Dále trasa plynule pokračuje ulicí K přístavišti. Na křižovatce této ulice a ulice Žitavského odbočíme doleva. Po několika metrech na levé straně míjíme bývalý (10) hotel Ritz. Budovu nechal postavit mezi lety 1923-24 kapitán amerických legií Voska. Hned vedle této stavby se nachází (11) Ottova vila. Tento secesní objekt nechal postavit významný pražský nakladatel Jan Otto, a to podle návrhu architekta Otakara Novotného v roce 1912. Dále se v této ulici nachází (12) pamětní deska věnována padlým v květnu 1945. Trasa pokračuje ulicí Žitavského až na křižovatku s ulicí U klubovny, kde se nachází (13) Adámkova kaplička. Poté pokračujeme ulicí U klubovny na jejímž konci odbočíme doleva do ulice Boženy Stárkové a po několika metrech budeme směřovat mírně vpravo do ulice Jana Kašky, kde se nachází (14) na domě č. 105 mozaiková pamětní deska připomínající jméno herce Jana Kašky. V tomto domě se J. Kaška narodil a prožil zde velkou část svého života. Pamětní deska sem byla umístěna v roce 1952 a vyhotovil ji J. Mahelka. Na konci ulice se napojíme na hlavni zbraslavskou ulici Elišky Přemyslovny a pokračujeme směrem doleva. Budeme míjet(15) železný kříž, který v roce 1848 nechali vyhotovit zbraslavští občané. Z ulice Elišky Přemyslovny po několika metrech před zatáčkou s mírným stoupáním odbočíme do malé uličky V Bílce, na jejímž počátku se nachází (16) domek se šindelovou střechou. Prvním známým majitelem byl Martin Žatecký, mistr kominický. Koncem 18. století zde sídlil Vojtěch Šebánek, poté dům prodal Matěji Zavázalovi, lipanskému šafáři. V roce 1802 v tomto domě zemřel jeden z posledních páterů zrušeného cisterciáckého kláštera. Pokračujeme ulicí V bílce a poněkolia metrech odbočíme vpravo na cestu mezi domky, která nás vyvede do na hlaví ulici před pomník (17) Jana Husa. Ten je umístněn na rozcestí ulic Elišky Přemyslovny a Žabovřeské.. Bronzový pomník symbolizuje upálení Jana Husa a autorem je J.F.Žák. Tento pomník zde nechal postavit výbor pro postavení Husova pomníku v roce 1935. Naše trasa pokračuje za zády pomníku ulicí K Havlínu. Tou pokračujeme několik desítek metrů rovně až ke hřbitovu. Na rohu hřbitova odbočíme vlevo na turistickou cestu, která nás dovede k altánku, (18) tzv. Karlovu stáneku. Od altánu pokračujeme vlevo lesíkem až ke schodům vedoucích do ulice Vladislava Vančury. Zde již uvidíme (19) pomník spisovatele společně s jeho vilou od architekta Jaromíra Krejcara. Tato ulice nás vyvede na hlavní zbraslavskou třídu, jen několik málo metrů od Zbraslavského náměstí. Zden náš poznávací okruh končí.


mapa vycházkového okruhu


(www.zbraslavhistorie.info )