Zbraslav
a její
historie
vzdálená
i
nedávná
je
na těchto
stránkách
již od roku
2003
logo
Zbraslavhistorie.info - stránky o historii městské části Praha - Zbraslav

celkem je registrováno 95 lidí. přihlášení | registrace

Zápisník

Napsáno v letech 2005 až 2011 poté nahrazeno facebookem

STRANA: 4

název:Zářijová Zbraslav.

autor: -Rsw-záznam vložen: 30.9.2007 17:32:06
foto foto Zbraslav jako každý rok v září i letos přivítala mnoho kulturních akcí. První zářijovou sobotu se uskutečnil již tradiční závod veteránů do vrchu Zbraslav-Jíloviště. Jubilejní 40. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel letos provázelo spíše deštivé počasí, ale přesto návštěvníků přišlo mnoho. Tento závod se jezdí od roku 1968, ale jeho slavná historie započala mnohem dříve, téměř před 100 lety. Motory závodních strojů zazněly na Zbraslavi poprvé v roce 1908. Start vozů byl na náměstí ve Zbraslavi, a cílem byl vrchol kopce Cukrák. Celková délka trati byla 5,5 km. Závod historických vozů patří k pravidelným akcím Veteran Car Clubu Praha. V druhé polovině září pořádala Zbraslav spolu s dalšími organizátory festival dechových hudeb „Vejvodova Zbraslav“. Návštěvníci mohli shlédnout veřejná vystoupení jak domácích tak i zahraniční orchestrů. Slavnostní průvod kapel s mažoretkami jdoucí ulicí U Národní galerie na Zbraslavské náměstí byl společným vystoupením všech zúčastněných. Poslední zářijový víkend odstartoval cyklus slavností Elišky Přemyslovny. Jeho součástí je řada koncertů a přednášek, letos ve znamení Václava II. a jeho dcer. Ten potrvá až do poloviny října.


název:Pietní akt k 62. výročí ukončení II. světové války

autor: -Rsw-záznam vložen: 8.5.2007 14:02:06
foto foto Osmého května 2007 proběhl na Zbraslavském náměstí pietní akt u příležitosti 62. výročí květnového povstání a ukončení druhé světové války. U pomníku válečných obětí položili pamětní věnce zástupci obce v čele s paní starostkou a s představiteli Svazu bojovníků za svobodu. Vzpomínkového aktu bylo přítomno i několik osob z řad občanů. Pietnímu aktu přihlíželo kolem deseti lidí, což není mnoho, ale je to nepatrně více, než tomu bylo loni. Celý akt proběhl formálně bez řečnického projevu. I přesto byla projevena vzpomínka na hrdinsky položené životy našich spoluobčanů za naši svobodu. Pamětní věnce byly položeny i u společného hrobu padlých v květnové revoluci naproti Husovu sboru a u pomníku padlých lahovických občanů v Lahovičkách. Závěrem připomeňme slova z nápisu na pomníku na Zbraslavském náměstí: „Z vaší smrti, naše svoboda“.


název: PŘEMYSLOVCI ŽIJÍ ?!

autor: -Rsw-záznam vložen: 21.04.2007 17:53:06
foto Podle genetiků královský rod Přemyslovců nevymřel. Vědci se chystají rozluštit genetické tajemství přemyslovského rodu ukryté v kosterních pozůstatcích. Jedním z cílů badatelů je také nalezení žijícího potomka prvních českých králů. Pomocí nové metody bude možné určit dědičné informace uchované u všech potomků Přemyslovců po mužské linii. Avšak ve hře je mnoho neznámých. Identita některých osob vládnoucího rodu není dosud známa. Vědci také chtějí zjistit, zda není původ knížecího rodu například anglosaský a odkud vůbec přišel Přemysl Oráč. Badatelé se domnívají, že rodová linie prvního českého vládnoucího rodu pokračuje dodnes a že tedy neskončila rokem 1306 olomouckou vraždou Václava III.
Zdroj: Metropolitní Expres, www.idnes.cznázev: DO NOVÉHO ROKU V NOVÉM

autor: -Rsw-záznam vložen: 2.11.2006 17:19:06
foto foto Začátkem roku 2006 jsem na těchto stránkách informoval o nemilé události, která se týkala poškození kříže u již tak napolo zchátralého Karlova stánku na vrchu Havlíně. Tohoto neutěšujícího stavu si zajisté všiml každý, kdo zde procházel. Karlův stánek již dlouhá léta patří neodmyslitelně k historickým zajímavostem Zbraslavi. A tak jsem byl rád, když na článek o Karlovu stánku reagovalo kulturní odd.ÚMČ s informací o chystající se rekonstrukci. Po pravděpodobně náročné přípravě a neméně náročné samotné rekonstrukci jsme se dočkali nápravy. Od poloviny listopadu se Havlín může zase chlubit svým skvostem. K opravenému pavilonu byl navrácen i litinový kříž, i když jeho stávající umístění je opačné proti původnímu. Ukřižovaný INRI původně svou tváří směřoval od kopce směrem do krajiny. Avšak v minulosti kopec nebyl v takovém množství obklopen porostem, a tak původní umístění vycházelo z tehdejšího rázu krajiny. Vzhledem dnešním místním krajinným podmínkám je dnešní umístění optimalizováno tak, aby si návštěvník mohl vychutnat čelní pohled na zde umístěný kříž. Ten se zde nachází již od roku 1850. Tato potřebná a dlouho očekávaná rekonstrukce, jak uveřejnil místní tisk, vyšla na 670 000 Kč a nepochybně tato správná investice nám do nového roku a budoucích časů přinesla historicko kulturní hodnotu, kterou se Zbraslav může oprávněně chlubit. Jen doufejme, že tento skvost bude na dlouhou dobu ochráněn před paznehty vandalů a hlupáků nemající vztah k žádným hodnotám.


název: POSLEDNÍ VÍKEND SLAVNOSTÍ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY

autor: -Rsw-záznam vložen: 30.10.2006 11:19:06
foto foto Proběhl poslední víkend Slavností Elišky Přemyslovny, který provázeli rytíři a středověké radovánky. Slunečné říjnové počasí přilákalo mnoho návštěvníků nejen ze Zbraslavi. Diváci mohli shlédnout vystoupení kejklířů a žongléřů. Pro potěchu ucha bylo možné se zaposlouchat do tónů středověké hudby, které doplnily taneční kreace dívek oděných do krásný šatů typických pro danou dobu. Dobové tance si vyzkoušeli i sami návštěvníci spolu s účinkujícími, kteří tímto umožnili krátkou návštěvu do minulosti a nechali tak okusit středověkou zábavu. Avšak i předchozí víkendy nabízely mnoho zajímavých kulturních počinů, mezi něž například patřily přednášky a především pak přednáškové odpoledne konající se pod názvem Zbraslav královská. Zde se posluchači dozvěděli mnoho historicky zajímavých informací o Václavu III. nebo o významu posledních Přemyslovců v evropském kontextu. Diváci a návštěvníci si jistě vybrali i z mnoha dalších neméně zajímavých kulturních akcích. Tento již tradiční kulturní festival věnovaný památce Elišky Přemyslovny byl letos zakončen komponovaným pořadem slova a hudby o Karlu IV. v kostele sv.Havla na Zbraslavi. Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům, že do shonu všedních dnů nám přinesli hodnotný kulturní projekt, který dovede potěšit a zanechat krásné dojmy a vzpomínky. Již dnes se těším na další Slavnosti a organizátorům přeji mnoho štěstí a síly pro uskutečnění následujících ročníků Slavností Elišky Přemyslovny.STRANA: 4

napsal R.Svoboda webmaster www.zbraslavhistorie.info