Zbraslav
a její
historie
vzdálená
i
nedávná
je
na těchto
stránkách
již od roku
2003
logo
Zbraslavhistorie.info - stránky o historii městské části Praha - Zbraslav

celkem je registrováno 95 lidí. přihlášení | registrace

Zápisník

Napsáno v letech 2005 až 2011 poté nahrazeno facebookem

STRANA: 2

název: Slavnosti Elišky Přemyslovny 2009

autor: -Rsw-záznam vložen: 30.05.2009 15:15:27
foto foto Po loňské odmlce se letos opět uskutečnily Slavnosti Elišky Přemyslovny. Slavnosti pořádané sdružením Aula Regia a Městskou části Zbraslav proběhly od čtvrtka 21.5. do neděle 24.5. Záštitu nad Slavnostmi převzal senátor Karel Schwarzenberg. Jak se již stalo tradicí, program Slavností byl velmi bohatý a pestrý. Každý si mohl vybrat dle své libosti. Program zahrnoval mimo jiné přehlídku středověkých soubojů a průvod krále s družinou, kulturně historickou vycházku, divadelní představení či koncert Pražského kytarového kvarteta. Ve čtvrtek 21. května v 14.30 proběhlo autorské čtení z knihy Aleny Ježkové Příběhy českých knížat a králů v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi, jemuž naslouchalo několik desítek lidí. Mezi nimi byli zástupci Místního úřadu v čele s paní starostkou. Závěr slavností provázel zpěv ženského sboru Frangula chorus a ve večerních hodinách Jazzové nokturno na letní zahradě restaurace Patium. Letošní Slavnosti byly velkolepé a doufejme, že tomu tak bude i do budoucna.

název: Výročí ukončení II. světové války

autor: -Rsw-záznam vložen: 10.05.2009 18:35:01
foto foto K výročí ukončení II. světové války proběhl pietní akt k uctění památky obětí. Na Zbraslavském náměstí k pomníku padlých byly položeny pamětní věnce v národních barvách za účasti představitelů obce, v čele s paní starostkou, a Svazu protifašistických bojovníků. Zástupce Svazu protifašistických bojovníků připomenul význam účasti v odboji. Bylo také vzpomenuto jméno zbraslavského občana gen. K. Mejstříka, který byl za okupace zapojen do protifašistického odboje a také se podílel na řízení Květnového povstání na Zbraslavi, kde položil svůj život. Vzpomínkového aktu se také zúčastnili žáci místní základní školy pod vedením svých kantorů a několik osob z řad zbraslavských občanů. Pietní věnce byly také položeny u památníku padlých u Husova sboru a pomníku padlých lahovických občanů v Lahovičkách. Tak jak tomu velí povinnost a úcta s vlastenectvím dohromady, byla v den výročí vyvěšena státní vlajka u pomníku na Zbraslavském náměstí. Avšak jak se již stalo zvykem, způsob vyvěšení je velmi nevhodný a nesprávný. Vlajka je jako vždy připevněna k žerdi bílým listem, což představitelům obce nevadí. To, co je vždy považováno za správné, ne vždy znamená, že je to správné.

název: Stěhování NG ze zámku Zbraslav

autor: -Rsw-záznam vložen: 04.01.2009 13:55:07
foto foto Během března započnou přípravy k ukončení expozice ve Zbraslavském zámku, která se bude stěhovat do Paláce Kinských. Důvodem tohoto kroku je ukončení smluvního vztahu mezi majiteli Zbraslavského zámku a NG. "Je to dlouho plánovaný krok, se kterým počítáme od samotného začátku. Udržování chodu expozice vzdálené od centra v této chvíli považujeme za neekonomické. Chceme budovat pevné jádro expozic, které od sebe nebudou razantně vzdáleny",uvádí Milan Knížák. Historie Národní galerie ve Zbraslavském zámku se začala psát před 70 lety. Po 1. světové válce zapůjčil majitel Cyril Bartoň prostory Zbraslavského zámku pro depozitář Národní galerie a od roku 1939 slouží zámek pro výstavní činnost. Po ukončení působení Národní galerie přijde Zbraslav o svou prvořadou pozoruhodnost, o místo, které sem přitahovalo návštěvníky z celé Prahy. Kromě Národního muzea už není v České republice žádná další kulturní instituce, která by rozsáhlé prostory bývalého kláštera dokázala zaplnit skutečně kvalitní expozicí, takovou, jakou zde po léta představovala Národní galerie.

článek:konec NG ve Zbraslavi

název: 28. říjen

autor: -Rsw-záznam vložen: 28.10.2008 16:55:07
foto foto 28. října jsme si připomněli 90. výročí vzniku českého státu. V Praze proběhly velkolepé oslavy provázené vojenskou přehlídkou. Česká televize uvedla několik dokumentárních pořadů k výročí vzniku České republiky, mezi nimiž jsme mohli shlédnout reportáž věnovanou kapitánu Emanueli Voskovi. Ten se značnou měrou spolu sT.G.Masarykem podílel na vzniku samostatného československého státu. Málo známá je skutečnost, že v období první republiky žil E. Voska část svého života na Zbraslavi, v dnešní ulici Žitavského v tzv. Ottově vile. On sám se angažoval na společenském dění ve Zbraslavi a také se podílel na vzniku pomníku na Zbraslavském náměstí, jenž je věnován obětem I. světové války. Na tomto čestném místě, v den státního svátku vzniku Československé republiky, představitelé zbraslavské obce položili věnec v národních barvách a vztyčili státní vlajku spolu s vlajkou EU. Jelikož představitelé naší obce nemají zřejmě žádnou povědomost o pravidlech pro používání státních symbolů, tak se stalo pevným zvykem vyvěšovat státní vlajku nesprávně. Bohužel tak tomu bylo již mnohokrát v minulost. Toto špatné vyvěšení se týká i vlajky EU a je velké štěstí, že se v naší obci nevyvěšují moc často vlajky jiných států. Je smutné, že obecní představitelé placení z našich peněz si na své pracoviště aspoň nepořídí příručku týkající se dané problematiky, nedělali by tak ostudu místním obyvatelům. Vyvěsit státní vlajku umí jistě každý skaut, obyčejných občanů by také asi nebylo málo a placení představitelé obce by těmito znalostmi měli disponovat vždy, nejen v případě, kdy jim není cizí vlastnost národní hrdosti. Jistě, chybu může udělat každý, ale opakovaná nedbalost je neomluvitelná. Věřím, že tato chyba bude při nejbližší možné příležitosti napravena a toto upozornění bude bráno jako pozitivní kritika.

pravidla pro používání státní vlajky ČR

název: Vztyčení státní vlajky

autor: -Rsw-záznam vložen: 28.9.2008 14:35:07
foto foto Nevhodně vyvěšená vlajka při pořádáni mezinárodního festivalu dechových hudeb. Státní vlajka se vyvěšuje například o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu nebo při příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí. Se státní vlajkou se může vyvěsit i cizí státní vlajka, vlajka EU nebo vlajka obce. Tyto podmínky jsou využívány i v naší obci. Státní vlajku můžeme vidět při příležitostech toto vyžadujících, vztyčenou na žerdi na Zbraslavském náměstí na čestném místě u pomníku padlých hrdinů ve světových vojnách. To vše je správné a občané jsou jistě hrdi při pohledu na vyvěšenou českou vlajku, avšak ne v naší obci. Stalo se již tradicí že představitelé naší obce vztyčují na žerdi státní vlajku mírně řečeno nevhodným způsobem, tudíž v rozporu s pravidly pro používání státní vlajky. Zbraslav vyvěšuje vlajku připevněnou horním okrajem, tj. bílým polem k žerdi. Správný způsob vyvěšování státní vlajky je v základní, vodorovné poloze. Při vztyčování se vlajka připevňuje k žerdi žerďovým okrajem tj. polem s modrým klínem. Věřím že tento nešvar je činěn z nevědomosti a ne z úmyslu a že při nejbližší příležitosti bude sjednána náprava. Na závěr chci říci, když si může informace o dané problematice obstarat obyčejný občan, tak pro představitele obce by to měla být povinnost. V dané chvíli se tento problém jeví jako neznalost zásadních a základních věcí nejvyšších představitelů obce. Jelikož jsem čekal, že obec toto napraví a doposud se tak nestalo, tak proto uveřejňuji tento článek na svém webu.STRANA: 2

napsal R.Svoboda webmaster www.zbraslavhistorie.info