Zbraslav
a její
historie
vzdálená
i
nedávná
je
na těchto
stránkách
již od roku
2003
logo
Zbraslavhistorie.info - stránky o historii městské části Praha - Zbraslav

celkem je registrováno 97 lidí. přihlášení | registrace

Zápisník

Napsáno v letech 2005 až 2011 poté nahrazeno facebookem

STRANA: 9

název: 44. ročník jízdy do vrchu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště

autor: -Rsw-záznam vložen: 6.9.2011 20:05:47
foto foto Parkoviště na náměstí ve Zbraslavi opět zaplnily nejrůznější stroje, základ tvořila vozidla Československé výroby, různé typy Tatra, Škoda, Praga, Aero, Walter, Jawa, ČZ, Manet. Zajímavá byla účast skupiny deseti členů Svazu závodníků veteránů na vozech kategorie F3, převážně s motory Wartburg, vyrobenými a používanými v šedesátých letech. Ve 13.00 průjezd policejního vozu uzavřel trať pro běžný provoz a program otevřela předváděcí jízda vozů F 3, potom už následovalo všechno podle zaběhnutého pořádku, start podle kategorií, projetí prvního kola a start do druhého kola tak, aby nedocházelo ke zdržení. Před čtvrtou hodinou už byli všichni zpátky na parkovišti, skončila uzavírka trati, do páté hodiny byly spočítány výsledky a předány ceny a účastníci se mohli rozjet do svých domovů. Nejstarší automobil byl Hupmobile 32 HP, rok výroby 1910, majitel Jarda Šebek patří k pravidelným účastníkům a pořadatelům. Parkoviště má vždy na starosti Míla Rus, současně se zúčastňuje jízdy pravidelně s některým vozem ze své sbírky. K pravidelným a stálým účastníkům patří i Václav Kejha s vozem Ford 40 rok výroby 1930, ve své kategorii skončil na pěkném 4. místě Věra Úředníčková je jedna z prvních účastnic, bez problémů ovládá Tatru 11, její manžel tentokrát místo motocyklu zvolil Tatru 52. Rarita, pravděpodobně jediný v Česku a jeden z 11 v celosvětovém registru je Whippet Overland, rok výroby 1927, byl k nám dovezený asi před třemi roky. V minulém roce ho koupil bývalý aerovkář Jirka Voda, který si ho s potěšením užívá. Asi mu připomíná mladá léta a aerovku, protože je ie to dvousedadlový cabrio v červené barvě. Jan Kubernát s červenou Aero 662 už také patří ke stálým účastníkům. Jeho bratr začal renovovat Aero 30 a nečekaně zemřel, renovaci dokončil minulý týden Jan a předal vůz dceři zasnulého Vandě Jindrové. Škoda, u nevyzkoušeného vozu došlo k poruše dynama, diváci mohli dokonalou renovaci obdivovat jen na parkovišti. Na čerstvou renovaci vypadá i u nás ojedinělý Dodge Tourer rok výroby 1924, jeho majitel získal 1. místo v kategorii AUTO 1. V minulém roce Petr Sazima dokončil renovaci závodního speciálu Praga Alfa, na které v roce 1933 při treningu na 1000 mil československých zahynul ing. Mucha. Po renovaci hned vůz vyzkoušel účastí na Vzpomínkové jízdě 1000 mil československých na trati Praha- Bratislava a zpět. K pravidelným a úspěšným účastníkům patří i Jirka Růžička, obvykle jezdí na Minor Sport, na Popularu z jeho stáje se zúčastńuje Vladimír Bechyně. Hupmobil Six Roadster, rok výroby 1930 obsah 3466 ccm, karosovaný v Slewelandu, byl dovezený do Československa už před druhou světovou válkou. Nejstarší motocykl i nejstarší vozidlo absolutně bylo Torpedo rok výroby 1907, na soutěži elegance v Roztokách ho diváci několikrát ocenily jeko nejkrásnější v kategorii MOTO. Rytíř Zdeněk senior i Rytíř Zdeněk junior vlastní různé typy vozů Tatra. Martin Rytíř porušil tradici a je motocyklista. Kromě Jawa 500 OHV rok výroby 1930, lidově nazývané Rumpál vlastní i Dněpr se sidecarem, do ktereho se mu vejde celá rodina.
zdroj: Veteran Car Club Praha / Jaroslava Brutarová, VCC Praha

název: 43. ročník jízdy do vrchu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště

autor: -Rsw-záznam vložen: 4.9.2010 20:25:47
foto foto 43. ročník jízdy do vrchu historických strojů Zbraslav-Jíloviště přišlo i letos navštívit mnoho návštěvníků. Letošní ročník provázel krásný zářijový slunný den. V dopoledních hodinách, tak jak je již tradicí, bylo možné shlédnout nepřeberné množství veteránů na Zbraslavském náměstí. K vidění byly automobily, užitková vozidla a motocykly od počátku výroby až do roku 1982. Připomeňme, že historie tohoto závodu se začala psát v roce 1908, kdy se jel první ročník, který byl pořádán na závěr Pražského autosalonu. Začátek tratě byl umístěn na Zbraslavské náměstí a cíl byl po 5,5 kilometrech na kopci Cukrák před obcí Jíloviště. Na této trati se jezdilo po prašném povrchu. Až na přelomu dvacátých a třicátých let dvacátého století měla trať asfaltový nebo dlážděný povrch. Již na první ročník se dostavilo 17 motocyklů a 16 automobilů a průměrná rychlost na trati se pohybovala okolo 100 km/hod. Vítězem roku 1908 se staly vozy značky Laurin & Klement pod vedením Otty Hieronymuse. V roce 1930 se na souboj mezi Hansem Stückem a Rudolfem Carocciolou přišlo na Zbraslav podívat sto tisíc diváků. Rudolf Caraccio s vozem Mercedes SSKL projel trať průměrnou rychlostí 123,8 km/h a vytvořil rekord tratě v čase 2:42:07. O 11 sekund porazil Hanse Stücka. Tento rekord už nebyl nikdy překonán. Na čtvrté pořadí se dostal jezdec Lobkowic s vozem Bugatti. Na těchto závodech měla zástupce i Zbraslav. Byl jím pan Chlad závodící na motocyklu. Letošní ročník byl zajímavý i tím, že Zbraslav v tomto proslulém závodě měla svého zástupce, jímž byl pan Miroslav Kamarád. Po krátkém interview, které exkluzivně poskytl jen pro naše internetové stránky, ve kterém nám sdělil, jak pečlivě a dlouze za podpory svých blízkých a přátel připravoval svůj stroj k letošní jízdě, se přichystal ke startovní čáře s odhodláním obsadit co nejlepší pozice tohoto závodu. Od jedné hodiny byl pak odstartován samotný závod skvostných unikátů. Skoro po celé délce trati zbraslavského úseku byly nabaleny hrozny přihlížejících lidí, kteří svým potleskem povzbuzovali účastníky závodu a zároveň jim tím skládali hold a obdiv. Mnoho místních příznivců a obdivovatelů historických strojů přihlíželo bravurní jízdě pana Mirka Kamaráda, který se se svým skvostným motocyklem, skvěle udržovaným a zkušeně řízeným,vydal na závodní trať, cíli vstříc.

název: Vltavské nábřeží dostává podobu

autor: -Rsw-záznam vložen: 21.03.2010 13:45:07
foto foto Pokračování výstavby technické vybavenosti Městská část Praha – Zbraslav zadala v roce 2009 vypracování studie revitalizace prostoru ulice U Malé řeky a souvisejícího okolí – propojení s Městskou zahradou, podchodem pod komunikací K Přehradám a prostorem navigace řeky Vltavy „U přístavu“. Cílem urbanistické studie je navrhnout komplexní revitalizaci prostoru, který po velké povodni zaznamenal zásadní změny svého charakteru. Proměna místa souvisí s vybudováním protipovodňové zdi podél ulice K Přehradám. Ta má zásadní vliv na prostorové uspořádání a funkční vazby v řešené lokalitě. Monumentální zeď je prvek vystavěný jako ryze funkční inženýrské dílo a k němu přiléhající prostor a budovy v ulici U Malé řeky jsou postaveny do zcela nové prostorové a významové konfrontace. Atmosféra klidné nábřežní kolonády byla již dříve potlačena výstavbou silnice II. třídy (K Přehradám). I po jejím dokončení přece jen přetrvala vazba mezi městem a řekou a v prostoru zůstala část aleje vzrostlých stromů. Po vybudování protipovodňové zdi však byla Zbraslav dokonale odtržena od řeky, zmizelo mentální i fyzické spojení s nábřežím Vltavy, jeho oddechovými místy a stezkami. Z lokality se vytratila dávná atmosféra, místo postrádá „příběh“ a kultivovanou úpravu adekvátní svému významu. Návrh revitalizace ulice a souvisejícího okolí si klade za cíl poskytnout architektonické řešení s vhodným vyvážením všech funkčních složek (společenská, kulturní, dopravně obslužná a rekreační), potvrdit a zdůraznit společenský význam tohoto veřejného prostoru a potlačit negativní účinek monumentální zdi a kreativně využít její prostorový potenciál. Měly by vzniknout příjemné a pohodlné pěší trasy propojující důležité klidové veřejné prostory v dolní části Zbraslavi (náměstí, Belvedér, Bílka) včetně posílení vazby města k Vltavě úpravou podchodu a přilehlého nábřeží a zvýraznění vstupu do Městské zahrady a jejího propojení s komunikací. Ulice U Malé řeky je navržena jako klidová obytná zóna s velkým podílem odpočinkové a společenské funkce. Plocha je v maximálním rozsahu řešena v jednotné niveletě tak, aby došlo ke zrovnoprávnění všech uživatelů, tedy pěších i automobilů. Velmi důležitou částí projektu je návrh vegetačních úprav, který si klade za cíl zastínit protipovodňovou stěnu a vytvořit zelenou kulisu místům s posezením. Zcela nově je řešen předprostor Městského domu a divadla formou jezdeckého schodiště se solitérním okrasným stromem a lavicemi. Jako atraktivní prvek je možnost výhledu přes protipovodňovou zeď na okolní přírodní scenérii, Vltavu a Závist pomocí terasy umístěné na střeše divadla. Prostor před Městským domem a divadlem má díky navrhovaným úpravám šanci stát se náměstím. Protažením lomové dlažby nábřeží skrz stávající podchod až do ulice U Malé řeky dojde k symbolickému přiblížení řeky zpět k městu. V podchodu je navrženo umělé osvětlení (hledisko bezpečnosti) a celková kultivace povrchů tak, aby opět lákal k procházkám. Nároží ulice K Přístavišti je ukončeno schodištěm, které podpoří svobodný pěší pohyb ve všech směrech. Pomocí jednoduchých úprav dojde k lepšímu propojení Městské zahrady do ulice U Malé řeky, zejména odstraněním zdi mezi dvorem a zahradou, nahrazením vstupních dveří transparentní mřížovou bránou a vhodnými vegetačními úpravami. Začátkem letošního roku vypsala MČ Praha – Zbraslav výběrové řízení pro výběr zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace a počítá se zahájením realizace některých částí projektu.
zdroj: noviny Prahy 16 autři:Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Štěpán Vacek, DiS.

název: 70. výročí dokončení stavby Husova sboru

autor: -Rsw-záznam vložen: 28.09.2009 18:45:27
foto foto V letošním roce si zbraslavští občané připomněli výročí Husova sboru. Před 70 lety byla slavnostně otevřena funkcionalistická budova kostela Církve československé. Tato stavba byla mimořádnou událostí nejen pro Zbraslav, ale i pro celý region. Stavbu vybudovala zbraslavská firma stavitele a starosty v jedné osobě Václava Vejvody, čímž přispěla ke zvýšení zaměstnanosti v regionu v období ekonomické krize. Kostel, který byl postaven na místě obecního špýcharu vyprojektoval architekt Vachata. K letošnímu výročí otevření Husova sboru byla uspořádaná kulturní akce, která byla rozvržena do několika dní, kde návštěvníci měli jedinečnou příležitost seznámit se s historii této stavby. Pro návštěvníky byly připraveny komentované prohlídky kostela provázené dobovými fotografiemi a písemnostmi. Dále zde byla jedinečná možnost výstupu na kostelní věž, na jejímž ochozu bylo možné shlédnout zbraslavské panorama. Organizátor zajistil bezvadný průběh akce včetně průvodců a ve vhodně zvolených termínech umožnil návštěvu kostela jak v pracovní den, tak i v sobotu (na rozdíl od akcí pořádaných obcí, které se po většinou odehrávají v prostorách Obecního domu jen v úředních hodinách místní knihovny). Jako například poslední výstava věnovaná Zbraslavskému náměstí, která byla spjata s nemalými finančními náklady, ale provozována zřejmě tak, aby jí vidělo asi co nejméně lidí. Abych mohl tuto výstavu navštívit, musel jsem si vzít v zaměstnání dovolenou. Po dobu mé hodinové návštěvy výstavní síně jsem zde byl jako jediný návštěvník. Nespornou výhodou však bylo, že mě nikdo nerušil při mé prohlídce. Avšak individuální návštěvy takovýchto akcí nejsou žádoucí. Má návštěva kulturní akce pořádaná k výročí Husova sboru mi trvala déle než hodinu a podobu mé přítomnosti jsem zde potkal skoro dvě desítky lidí. Tímto bych chtěl poděkovat organizátorům akce věnované výročí Husova sboru za bezvadný průběh a krásný kulturní zážitek.

název: Zbraslavské náměstí – proměny v čase.

autor: -Rsw-záznam vložen: 27.35.2009 18:15:27
foto foto V pátek 4. září 2009 byla zahájena výstava pod názvem Zbraslavské náměstí – proměny v čase. Tato výstava měla především za účel seznámit zbraslavské občany s architektonickou úpravou Zbraslavského náměstí, která se v nejbližší budoucnosti bude uskutečňovat. Návštěvník výstavy měl možnost si prohlédnout navrženou novou podobu náměstí, ale i další navrhované studie jak ze současnosti, tak i z let minulých. Expozice byla doplněna doprovodnými texty informující o dané problematice. Výstavu provázela i historická část, kde bylo možné vidět na dobových fotografiích vzhled náměstí a jeho vývoj v běhu času. Současně byly ve výstavní síni k vidění i dvě architektonické studie týkající se lokality „Sluneční město“ a vítězný projekt revitalizace lokality „V Bílce“. Výstavu pořádal a financoval Městský úřad Zbraslav ve výstavní síni Městského domu. Je jen škoda, že návštěvní hodiny byly jen v pracovní dny a jen v úředních hodinách místní knihovny. Mnoho spoluobčanů tak nemělo reálnou možnost se na výstavu přijít podívat. Návštěvník výstavy neměl možnost se dozvědět jaké jsou celkové náklady na projekt včetně jeho realizace.

název: Závod historických vozidel do vrchu Zbraslav - Jíloviště 2009.

autor: -Rsw-záznam vložen: 10.01.2009 17:25:27
foto foto Již tradičně první sobotu v září se na Zbrasavi koná závod historických vozidel do vrchu Zbraslav - Jíloviště. I letošního ročníku se zůčastnilo mnoho vozidel a motocyklů, jež byly vystavovány v dopoledních hodinách na Zbraslavském náměstí. Ve 13.00 byl odstartován závod veteránů, v kterém soupeřily o první místo na stupních vítězů vozy různého stáří. Žádné z nich se za své vykony nemuselo stydět. Závodu přihlíželi návštěvníci, jejichž počet byl letos, dle mého odhadu, nepatrně menší než tomu bylo v loňském ročníku. Avšak i letos mohli návštěvníci shlédnout kvalitní motoristickou událost, která umožnila malé nahlédnutí do historie automobilismu.STRANA: 9

napsal R.Svoboda webmaster www.zbraslavhistorie.info