Zbraslav
a její
historie
vzdálená
i
nedávná
je
na těchto
stránkách
již od roku
2003
logo
Zbraslavhistorie.info - stránky o historii městské části Praha - Zbraslav

celkem je registrováno 97 lidí. přihlášení | registrace

Zbraslavský pomník v obrazech

věnovaný bětem první světové války


Zbraslavsk pomník je součástí zbraslavského náměstí již od roku 1927. Výstavbu pomníku iniciovala čs. obec legionářská hned v počátscích vzniku českslovenské repibliky, aby tak uctila památku obětí prvnísvětové války. Hlavní charakteristikou pomníku se stal mohutný kámen vážící přes pět tun. Tento kolos byl vyzdvižen z řeky Vltavy v okolí Kamýku. Jeho tvar, vytvořený mnohasetletou vodou, vy­hověl záměrům projektu a nemusel být dále opracován. Součástí pomníku je bronzová socha od akademického sochaře J. F. Žáka. Práce si vyžadovala značného nákladu, nebylo dostatek peněz, a proto byl pomník dostaven až v srpnu 1927. Vzhled pomní­ku byl v průběhu času dodatečně upravován. K desátému výročí vzniku ČSR přibyly dva žulové jehla nynesoucí jména padlých a také byla učiněna úprava části náměstí okolo pomníku. Později byla do pomníku uložena zemina z bojišť od Zborova, Dos Alta a Arass. Za německé oku­pace nebyl naštěstí pomník stržen, ale bylo nařízeno provést úpravu vzhledu. Na soše byl betonem za­kryt čsl. znak a odstraněn nápis. Po druhé světové válce byla do pomní­ku přidána pamětní deska se jmény obětí nacistické zvůle. Tento pomník provázejí zajímavé historky. Například v roce Stalinovy smrti umístnili zbraslavští radní před pomník jeho obraz v nadživotní velikosti. Vedle pomníku stáli čestnou stráž pionýři a za nimi zůstal nápis pomníku „Za vaši smrt naše svoboda“. Zbudováním pomníku byla vytvořena umělecko-historická hodnota, která tvoří dominantu náměstí. Tak jak šel čas, tak byl tento monument postupně zachycen na fotografiích vruzných časových obdobích.