80. výročí zbraslavského pomníku

Napsáno v roce 2007 k 80. výročí odhalení pomníku padlých na Zbraslavi

pomník věnovaný obětem první světové války, od akademického sochaře J. F. Žáka.

související odkazy:
Zbralavské pomníky a památníky – více zde| Kapitán Emanuel Voska – více zde| 100. výročí začátku první světové války – více zde

Zbraslavský pomník byl budován za svépomoci občanstva a celou práci organizoval Výbor pro postavení pomníku, který s prací započal v roce 1921. Po četných rozhovorech, návrzích a názorech byla přijata koncepce na postavení pomníku, kterou vypracoval tehdejší starosta města Václav Vejvoda se svými přáteli.Základním článkem pomníku je velký, přírodní žulový balvan,který našli členové výboru v řece Vltavě nad Kamýkem proti rybářské samotě “ u Vrbu“. Místo bylo vzdáleno asi 80 km od Zbraslavi. Žulový balvan vážící 500 metr.centů bylo nutno vyzvednou z řečiště, naložit na zvláštní sáně zbudované ze silných, dřevěných trámů. Bylo nutno také zbudovat nový velký prám, který měl nosnost 700 metr.centů. Po velkých obtížích a námaze byl balvan naloděn, pak bylo nutno v zimě práce přerušit, pokračovalo se v nich na jaře r. 1922 a dne 23. července 1922 připlula loď na Zbraslav. Kámen pak byl pomocí zařízení zapůjčeného Pražskou paroplavební společností dopraven na zbraslavské náměstí. Poté byl zbudován velký betonový podstavec, na který byl balvan uložen a před balvan postavena bronzová socha, jejíž autorem je akademický sochař Josef Žák z Prahy. Do bronzové podoby sochu odlila firma Bratři Bartákové z Libně. Betonový podstavec si vyžádal 70 m3 betonové směsi.Práce si vyžadovala značného nákladu, nebylo dostatek peněz a proto byl pomník dokončen v roce 1927. Na pylonech postavených na straně žulového balvanu byla uvedena jména 89 padlých a obětí 1. světové války, z nichž jedno j méno – Antonína Štajmara – bylo odstraněno, poněvadž se po dvaceti létech v roce 1939 vrátil z ciziny na Zbraslav. Po příchodu nacistů bylo nařízeno odstranit pomník, ale protože se jednalo o mimořádně hodnotné dílo, byl sice pomník ponechán, ale bylo nutno odstranit ze soklu pomníku heslo Z Vaší smrti naše svoboda. Na soše bylo nutno odstranit a betonem zakrýt čsl.znak a frigickou čapku sochy, která představovala Čechii.Po druhé světové válce byla do pomníku přidána pamětní deska se jmény obětí nacistické zvůle. Finanční náklad na pomník byl asi 75.000 Kčs, který byl uvedeným výborem opatřen sbírkami, výnosy různých podniků, karnevalů a subvencemi jen 11.978 Kčs.Socha s odlitím si vyžádala nákladu 23.372.12 Kčs, vyzvednutí kamene 16.546.20 Kčs, doprava balvanu lodí 6.799.60 Kčs atp. Pokud by se vzali v úvahu čas, který věnovali zbraslavští občané na budování pomníku a náklady na pomůcky a dřevo, které zapůjčila zbraslavská pila bylo by možno stanovit náklad na vybudování pomníku na 200.000 Kčs. Umělecká a historická hodnota pomníku je ovšem značně vyšší.

 

napsal R.Svoboda webmaster www.zbraslavhistorie.info