náměstí

Č.P.430-29 Pravděpodobně původní dům postavený  mezi lety 1892-1893 obýval Tomáš Vodrážka, mistr zednický. Zednický mistr Vodrážka se podílel na stavbách domů na náměstí a na přestavbě domu č.p. 112-471 v ulici U Národní galerie (dnešní restaurace Kotva). Syn Jan Vodrážka stavěl faru ve Vraném, v Modřanech, školu v Chuchli a věž kostela v Radotíně. Tento původní objekt byl v letech 1907-1908  přestavěn na secesní vilu pro profesora JUDr. Františka Storcha podle návrhu architekta Karla Huga Kepky.

Č.P.456-31      chalupa Hlaváčovská Tento dům se nazýval chalupa Hlaváčovská. Kolem roku 1850 zde byla dílna na kachle. V pozdější době zde byla výrobna a cukrárna pana Zelenky. Později byl tento dům nazýván ,,Montanelli“ podle jednoho z majitelů.

Č.P.459-Ve třicátých letech minulého století v tomto domě bylo několik obchodů. Na rohu byl obchod se skleněným a porcelánovým zbožím a současně i sklenářství pana Zacha. Dále zde byla lékárna pana Markuze a později si tento obchod pronajal pan Petrák, který zde prodával a opravoval elektromotory. V tomto domě byl ještě obchod galanterií pana Zimy.

Č.P.460-81      chalupa ProvazníkůPůvodně chalupa zvaná ,,Provazníků“ též zvaná ,,Žákova chalupa“. V tomto domě provozoval provaznické řemeslo pan Zajíček, poté pan Langer, který za napoleonské doby byl zbraslavským rychtářem. Posledním zdejším provazníkem byl Arnošt Žák. Tento dům byl v roce 1926 zbořen a na jeho místě byly postaveny dva nové domy (dnešní č.p. 459 a 460)

Č.P.461-80 a 462-79      chalupa KoželuhovskáPůvodní stavby byly postaveny po roce 1788 koželuhem Petrem Skalkou. Objekt čp. 79 byl nazýván chalupa Koželuhovská. V domě čp. 80 byl ve třicátých letech minulého století obchod smíšeným zbožím sester Novotných.

Č.P.463-78      chalupa VeseláPůvodní objekt vystavěl zednický mistr Tomáš Vodrážka kolem roku 1708 a tato chalupa byla nazývána ,,Veselá“. V pozdější době zde byl koloniální obchod Františka Týgla, který kolem roku 1935 převzal p. Fejfar. V tomto domě měl svou ordinaci dentista Havlovič a byl zde ještě krejčovský salon p. Hlavatého.