Zbraslavský pomník v obrazech

věnovaný obětem první světové války

 

Zbraslavsk pomník je součástí zbraslavského náměstí již od roku 1927. Výstavbu pomníku iniciovala čs. obec legionářská hned v počátscích vzniku českslovenské repibliky, aby tak uctila památku obětí prvnísvětové války. Hlavní charakteristikou pomníku se stal mohutný kámen vážící přes pět tun. Tento kolos byl vyzdvižen z řeky Vltavy v okolí Kamýku. Jeho tvar, vytvořený mnohasetletou vodou, vy­hověl záměrům projektu a nemusel být dále opracován. Součástí pomníku je bronzová socha od akademického sochaře J. F. Žáka. Práce si vyžadovala značného nákladu, nebylo dostatek peněz, a proto byl pomník dostaven až v srpnu 1927. Vzhled pomní­ku byl v průběhu času dodatečně upravován. K desátému výročí vzniku ČSR přibyly dva žulové jehla nynesoucí jména padlých a také byla učiněna úprava části náměstí okolo pomníku. Později byla do pomníku uložena zemina z bojišť od Zborova, Dos Alta a Arass. Za německé oku­pace nebyl naštěstí pomník stržen, ale bylo nařízeno provést úpravu vzhledu. Na soše byl betonem za­kryt čsl. znak a odstraněn nápis. Po druhé světové válce byla do pomní­ku přidána pamětní deska se jmény obětí nacistické zvůle. Tento pomník provázejí zajímavé historky. Například v roce Stalinovy smrti umístnili zbraslavští radní před pomník jeho obraz v nadživotní velikosti. Vedle pomníku stáli čestnou stráž pionýři a za nimi zůstal nápis pomníku „Za vaši smrt naše svoboda“. Zbudováním pomníku byla vytvořena umělecko-historická hodnota, která tvoří dominantu náměstí. Tak jak šel čas, tak byl tento monument postupně zachycen na fotografiích vruzných časových obdobích.

Související odkazy:

historické fotografie

 

 

 

Zbraslav 1922
Vylodění kamene a slavnostní přivítání

Zbraslav 1922
Vykládka a přeprava kamene na náměstí, do míst, kde stávala kašna trvala za podpory místních občanů a spolků celých čtrnáct dní. Dovlečený balvan na tomto místě zůstal ležet celých pět let.

 

 

 

Zbraslav 1927
Po pěti letech započaly práce ke vztyčení kamene

Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1927 – 1930
Zbraslav 1932
Zbraslav 1950 – 1960

Zbraslav 1937 Pieta za T.G. Masaryka

Zbraslav 1953 Pieta za J.V Stalina

Zbraslav 2004 Uctění památky padlých k výročí ukončení 2. světové války. Zástupci vedení obce a Českého svazu bojovníků za svobodu
Zbraslav 2004 – 2010
Zbraslav 2004 – 2010
Zbraslav 2004 – 2010