Zbraslavská Madona

Madona ze Zbraslavi je deskový obraz velikosti 89×60×5cm vyhotovený temperou a zlacením na dřevěné bukové podložce potažené plátnem.

Madona ze Zbraslavi je deskový obraz velikosti 89×60×5cm vyhotovený temperou a zlacením na dřevěné bukové podložce potažené plátnem.

Tento vzácný gotický skvost pocházející ze Zbraslavi je jeden z nejznámějších českých mariánských milostných obrazů 14. století.
Obraz nese chladnou barevnost modré a zelené barvy. Vyniká lazurovou technikou tónových přechodů v inkarnátech (nebo-li v barevném vystižení pleti) a v drapériích (v dekorativním zřasení roucha ). Hlava madony je pod bílým závojem ozdobená zlatou korunou. Postava je oděna do světle modrého pláště s bohatě zdobenou sponou, přehozeného přes brokátové roucho a na pravé ruce drží malého Ježíše. Děcko je zahaleno do průsvitné košilky, levou ruku má vloženou v matčině dlani a v pravé drží pestrobarevného stehlíka, jehož pestrost vyzařuje ze studené škály barev. Ježíškův pohled je upřen do matčiny tváře. Zlaté pozadí je bohatě zdobeno akantovými vzory (ornamentální prvky ve tvaru listů). Pověst tohoto obrazu praví, že sám Václav II. ho daroval Zbraslavskému klášteru.

Obraz nepochybně příslušel k hlavnímu oltáři klášterního Kostela Panny Marie. Pověst o darování obrazu Václavem II. není pravdivá, jelikož v době života Václava II. byl kostel teprve ve výstavbě a je málo pravděpodobné, že by klášterní kronikář Petr Žitavský takto významnou událost nezaznamenal. Moderní bádání však naznačuje že, obraz mohl darovat Karel IV. Zbraslavskému klášteru, kde byla pohřbena jeho matka Eliška Přemyslovna.
Obraz byl v průběhu své existence několikrát restaurován, ale i mnohokrát kopírován. Ještě před rokem 1938 byl obraz považován za kopii. Jedno z významných restaurování proběhlo během druhé světové války v dílnách Národní galerie pod vedením Bohuslava Slánského. Technologickým rozborem bylo zjištěno, že jde o gotický originál, který vznikl v časové a slohové blízkosti díla mistra Vyšebrodského cyklu. Ten byl vůdčí osobností české malby kolem poloviny 14. století. Při restaurování byly odstraněny dílčí přemalby a dodatečně vsazeny kameny a perly. Rentgenové snímky také odhalily spodní kresbu obrazu vyrytou do křídového podkladu. Obraz byl poprvé veřejně vystaven v roce 1946 v Národní galerii.
Skvost české gotické malby, Zbraslavská madona, je součástí oltáře farního Kostela sv. Jakuba Většího na Zbraslavi a v současnosti je dlouhodobě zapůjčen Národnímu muzeu.