Lahovice 1945

 

Válečné zločiny v obci Lahovice (7. května 1945)

Po pádu Zbraslavi 6. května 1945 přehrazovala jednotkám SS bojové skupiny „Wallenstein“ postupujícím údolím Vltavy na sever ku Praze řeka Berounka a za ní obrana obce Lahovice složená z ozbrojených obyvatel, skupiny vládních vojáků a čety Ruské osvobozenecké armády (ROA). Pěším jednotkám i obrněné technice z SS výcvikového prostoru „Benešov“ se až na několikátý pokus podařilo ráno 7. května 1945 probít přes most přes Berounku, jejich zuřivost zjevně podporovaly nemalé ztráty na životech.

Při obraně Lahovic a jihozápadního předpolí Prahy (dnes městská část Zbraslav) padlo 22 bojovníků; o prudkosti bojů svědčí fakt, že z 25 nasazených příslušníků ROA padlo 16 vojáků. Dalších 21 místních obyvatel bylo zavražděno (popraveno) SS při obsazování obce; jednotky SS některé občany využily při rozebírání barikád i jako živou clonu při postupu na Velkou Chuchli. Pochopitelně ani tato bojová činnost se neobešla beze ztrát.

Oběť malé obce na předměstí Prahy však zbrzdila postup německých jednotek, kterým se nepodařilo do Prahy probít ve stanovenou dobu. Již 10. května 1945, den po ústupu jednotek SS, si obec Lahovice připomněla hrdinnou, ale zároveň i tragickou oběť svých spoluobčanů.

Do společného hrobu byli pohřbeni čs. vojáci, kteří padli při povstání českého národa proti německým okupantům a dále občané, kteří byli zavražděni příslušníky SS 7.5.1945 v Lahovicích
www.ustrcr.cz
Do společného hrobu byli pohřbeni čs. vojáci, kteří padli při povstání českého národa proti německým okupantům a dále občané, kteří byli zavražděni příslušníky SS 7.5.1945 v Lahovicích
www.ustrcr.cz
Do společného hrobu byli pohřbeni čs. vojáci, kteří padli při povstání českého národa proti německým okupantům a dále občané, kteří byli zavražděni příslušníky SS 7.5.1945 v Lahovicích
www.ustrcr.cz

 

Seznam obětí před a během obsazení Lahovic jednotkami SS

Příjmení Jméno Datum narození Povolání Datum úmrtí způsob smrti
1 Balabán Antonín 16.3.1905 7.5.1945 padl
2 Balabán Ladislav 11.4.1905 7.5.1945 padl
3 Císařovský Václav 6. 4. 1896 7.5.1945 padl
4 Červenka František 3. 2. 1887 kamnář 7.5.1945 zavražděn
5 Červenka František 30. 4. 1888 rolník 7.5.1945 zavražděn
6 Červenková Anna 30.4.1927 7.5.1945 zavražděna
7 Čumrda Jan 28.3.1905 7.5.1945 padl
8 Elmer František 14. 10. 1881 7.5.1945 padl
9 Holeček Josef 16.3.1905 7.5.1945 padl
10 Homzík Emanuel 4.3.1905 7.5.1945 padl
11 Hruška Stanislav 8.4.1905 7.5.1945 padl
12 Hruška František 24. 5. 1894 7.5.1945 padl
13 Janata Josef 7.5.1945 popraven
14 Klomínek Jan 28.6.1922 úředník 7.5.1945 popraven
15 Klomínek Jan 25. 1. 1889 úředník 7.5.1945 popraven
16 Kraus Antonín 25.1.1917 7.5.1945 popraven
17 Krivčík Jan 3.4.1905 7.5.1945 padl
18 Landgraf František 7.5.1945 padl
19 Linhart Václav 4. 11. 1908 7. 5. 1945 padl
20 Majerech Pavel 1907 7. 5. 1945 popraven
21 Nečas Rudolf 7. 5. 1945 popraven
22 Pechar Karel 14. 11. 1899 7. 5. 1945 padl
23 Pícha Jindřich 28. 5. 1908 7. 5. 1945 padl
24 Plechatý Karel 30. 11. 1894 7. 5. 1945 popraven
25 Podolská Vlasta 10. 10. 1929 7. 5. 1945 popravena
26 Popov Ivan 6. 7. 1926 7. 5. 1945 zavražděn
27 Procházka František 31. 3. 1900 7. 5. 1945 popraven
28 Soukupová Kateřina 20. 11. 1859 7. 5. 1945 popravena
29 Svatoš Karel 4. 11. 1888 7. 5. 1945 popraven
30 Šimůnek Josef 14. 8. 1928 7. 5. 1945 popraven
31 Štajmar Jaroslav 24. 11. 1902 7. 5. 1945 popraven
32 Štěpán Rudolf 11. 4. 1910 7. 5. 1945 popraven
33 Štras Karel 10. 2. 1904 7. 5. 1945 padl
34 Švajgr Václav 19. 10. 1902 7. 5. 1945 popraven
35 Trčka Vojtěch 12. 2. 1904 7. 5. 1945 padl
36 Veleba Josef 7. 5. 1945 padl
37 Zima Josef 29. 8. 1915 7. 5. 1945 popraven
38 Zima Josef 29. 6. 1883 7. 5. 1945 padl

zdroj:http://www.ustrcr.cz