U Národní galerie

Č.P.483-25      U Bandůru. V roce 1757 domek koupil Turek Mustafa Ali, původem ze Smyrny. Měl zde obchod ve kterém prodával mimo jiné cizokrajné potraviny. V tomto domě měl také pan Mustafa svou hospodu, která se nazývala ,,U Bandůru“. Na přelomu století hospodu přenechává šenkýřce Barboře Kesslerové. Hospodě se začalo říkat ,,U Bábrle“. Šenkýřka Kesslerová hostinec provozovala deset let, poté hostinec kupuje mladý kníže Karel Oettingen-Wallerstein. Hostinci se začalo říkat ,,V pajzlu“. Kolem roku 1848 zde byla ještě hospoda, které se říkalo ,,U Karafiátů“ a provozovala ji Antonie Karafiátová. Koncem 19. století zde zřizuje renomovaný obchod Josef Preist. Později vede obchod vdova Preistová. K dostání zde bylo kolonialní zboží, potřeby pro zemědělce a řemeslníky. Tento dům má dodnes v ozdobném štítu fresku Madony.

Č.P.471-112      Amtshaus. Tento dům začal stavět stavět Ital Franc Pissani jako hostinec.Celý dům však nestihl dostavět z důvodu své smrti v roce 1788. Hostinec zaujímal první místo mezi zbraslavskými šenky a navštěvovala jej místní honorace. V roce 1801 započala přestavba, kdy hostinec koupila kněžna Marianna Oettigen-Wallerstain. Od těch dob se hostinec jmenuje ,,Kotva“. Přestavbu prováděl zednický mistr p. Vodrážka. Při přestavbě byl vybudován uprostřed objektu průjezd, který je zde zachován dodnes. V tomto domě sídlilo i zámecké úřednictvo. Místnosti v patře zaujímaly byt panského doktora, tři místnosti byly určeny pro písaře a jedna pro jemnostpána justiciara (úředník statků). Vytvořeným průjezdem v přízemí se vcházelo do bytu vrátného, který zde bydlel s osmičlenou rodinou. Touto místností se procházelo do další, ve které byla umístněna obecní šatlava. Tento stav trval až do roku 1838, kdy bylo nařízeno vybudovat nové vězení. Tomuto domu se říkalo ,,Amtshaus“

Č.P.468-92      Dům Pistáčkovských. Původně tato stava byla nazývána ,,dům Pistáčkovských“. Od roku 1870 byla vlastníkem Barbora Pašková. V domě u Pašků byl potravinářský obchod Sejků, obchod textilem a galanterií pana Oliče. Po zrušení obchodu textilem p. Oliče, zde sídlila firma Singer (šicí stroje). V další části domu byl obchod tabákovým zbožím, který vedl majitel domu p. Pašek. Později si zde zřídil koloniální obchod.

Č.P.478-3      Nová hospoda. Původní stavba postavená kolem roku 1770 byla dřevěná a patřila do vlastnictví kláštera. Byl zde provozován hostinec zvaný ,,Nová Hospoda“. Kolem roku 1813 je vlastníkem a hostinským František Naupauer.Tato hospoda byla typu zájezdního hostince a navštěvovali jí především formani jedoucí do Prahy a zpět. V roce 1860 byl provozovatelem hostince p. Šárka. Hostinec postupem času upadal a stával se již v té době nemoderním. Asi kolem roku 1902 se ujímá hostince zbraslavský sládek p. Jirásek. Je započata přestavba budovy, hostinec se přeměňuje na restauraci. V patře byly zřízeny úřadovny okresního a městského úřadu. Pan Jirásek po čase přenechává restauraci svému příbuznému p. Petráškovi z Litně. Název ,,Nová hospoda“ zaniká a ujímá se nový název ,,U Petrášků“.Kolem roku 1920 zde má svůj stánek jeden z nejstarších zbraslavských spolků ,,Čtenářská beseda“. Dále zde mělo svojí vyhrazenou místnost okresní společenstvo hostinských. Dnes je zde banka GE Capital

Č.P.481-6      Stará škola. Tento objekt byl postaven kolem roku 1758. V tomto domě byla umístněna dvojtřídka. V roce 1869 se rozhodovalo o přestavbě a rozšíření této školy. Z důvodu blízkosti Nové hospody, hluku a chování návštěvníků, kteří kazili dobré mravy školáků, se přestavba neuskutečnila. Škola byla přesunuta do jiné části Zbraslavi. Do školní budovy byl nastěhován panský zahradník. Dnes je v tomto domě restaurace ,,Stará škola“

Č.P.488-20      Březovská chalupa. Tato barokní stavba, původně nazývaná Březovská chalupa, patřila do vlastnictví kláštera. Zbraslavský opat Andres Desiderius daroval tento dům Franci Pissanimu.Kolem roku 1813 se stává majitelem syn Jan Pissani.V roce 1835 objekt kupuje kníže Bedřich Oettingen-Wallerstein a zřizuje zde průmyslovou školu. Po smrti knížete škola zaniká a dům je propůjčen Zbraslavi, která zde zřizuje školu. Po zrušení školy je objekt využívan pro obecní účely. Dnes je v tomto domě zvonař p. Manoušek.