Točná

Osada Točná náležela ke Komořanskému statku. Roku 1426 zastavil císař Zikmund klášterní vsi Točnou a Hostašovice (zanikly) za 200 kop grošů Dětřichu Tluksovi. Roku 1612 je o Točné zmínka při koupi Komořan Sturmou z Heršfeldu. V roce 1622 byly Sturmovi zkonfiskovány Komořany a poté přikoupeny zbraslavským opatem Jiřím Urátem od královské komory spolu s Točnou, která zůstala majetkem kláštera až do jeho zrušení. V popisech panství zbraslavského se roku 1715 uvádí z Točné šest usedlostí selských rodin poddaných klášteru.V roce 1785 uvádí kniha obyvatel, že v Točné žije 20 rodin.V roce 1836 měla Točná 260 obyvatel a 38 čísel popisných.Obec byla většinou součástí panství kláštera zbraslavského. Farou a hřbitovem příslušela do Modřan. Pošta byla dodávána z Dolních Břežan. Ke konci 19. století patřila pod okres Zbraslav.