Sport

Začátkem sportu na Zbraslavi je rok 1887, kdy dvacet šest nadšenců založilo jednotu Sokola. Členové jednoty na začátku svého působení cvičili v sálech místních hostinců jako je např. Velká hospoda, U Vejvodů, U Kotvy. Později sportovní výcvik probíhal v tělocvičně místní měšťanské školy postavené v roce 1905. První veřejné cvičení této jednoty proběhlo v roce 1899. Roku 1911 byl na Zbraslavi založen oddíl kopané Slavoj Zbraslav, který zanedlouho přijal název SK Zbraslav. Dalším sportovním oddílem na Zbraslavi byl oddíl kanadského hokeje založený v roce 1913. Mezi lety 1913 až 1920 používají hokejisté jako lední stadion zamrzající Vltavu nebo slepé rameno Berounky – Krňov. Mezi zbraslavské hokejisty patřil akad. arch. Bohumil Steigenhofer, který byl reprezentantem ČSR v letech1924 – 32, účastníkem olympijských her, mistrovství Evropy a světa. Také hostoval v AC Sparta, SK Slavia, LTC Praha. Rok 1927 je rokem spojení zbraslavských fotbalistů a hokejistů pod společným názvem Slavoj Zbraslav. V průběhu let se ke Slavoji hlásí ostatní sporty, a tak vzniká nový název TJ Slavoj Zbraslav. Po první světové válce byl na Zbraslavi založen druhý fotbalový klub SK Zaběhlice. Mezi nejstarší sporty provozované na Zbraslavi patřil tenis. Již v roce 1889 byl na Zbraslavi uspořádán první tenisový turnaj českého venkova. Koncem dvacátých let zaznamenal zbraslavský tenis velký rozmach. Byl založen Lázeňský klub LK Zbraslav, který měl tři tenisové dvorce v místě dnešního mostu přes Vltavu. Další tenisový kurt byl vybudován v roce1928 na nábřeží a patřil nově založenému klubu LTK Zbraslav. V tomto období byl také založen table-tenisový klub TTC Zbraslav. Tento klub se stal roce 1932 mistrem českého venkova. Z jeho řad vyrostla státní reprezentantka ČSR Marie Zelenková, která patřila mezi nejlepší hráčky československého žebříčku ve čtyřicátých letech. TTC Zbraslav zanikl na začátku druhé světové války. V období druhé světové války byl zbraslavský sport těžce poznamenán. Po zrušení Sokola v roce 1941 byla místní sokolovna přebudována na továrnu a na letním cvičišti byly postaveny provozní budovy. Na tenisových kurtech LTK Zbraslav byly vybudovány vojenské objekty. Sportovní činnost byla silně omezována. Veškeré sportovní dění bylo pouze v oddíle ledního hokeje a v oddíle kopané SK Zaběhlice-Zbraslav. Nový sportovní rozmach započal až po skončení druhé světové války.