Radotín

První písemná zmínka o Radotínu se datuje rokem 993, kdy Boleslav II., kníže český, daroval desátek ze dvora v Radotíně, klášteru Břevnovskému. Vladislav II. při založení kláštera sv. Jana Jeruzalémského v roce 1159 se zmiňuje o přívozu přes řeku Mži u Radotína, který koupili mniši tohoto kláštera. Václav II. daroval roku 1304 Radodín klášteru Zbraslavskému. Po válkách husitských zastavil král Zikmund r. 1435 půl vsi Radotína Bohuslavu z Trmaně a téhož roku z druhé polovice úrok Zikmundu Tříštickému v 65 kopách grošů českých. Po bitvě na Bílé hoře z rozkazu císaře Ferdinanda II. vrácen Radotín klášteru Zbraslavskému. V jeho majetku zůstal až do r. 1785, kdy byl klášter zrušen. Starobylá ves se stala v roce 1871 sídlem velké cementárny a v nové době dalších průmyslových podniků.