Nově

zbraslavhistorie. INFO   alias   zbraslavhistorie. CZ

Tyto stránky nově najdete i pod doménou CZ, zadáte-li do internetového prohlížeče doménu (název stránek) Zbraslavhistorie s koncovkou INFO nebo CZ, vždy se dostanete na tento web.

STRUČNĚ O ZBRASLAVI

Zbraslav se nachází jižně od Prahy (dnes je součástí Prahy) v údolí Vltavy na soutoku s Berounkou a je vstupní bránou do Povltaví a Posázaví. Zbraslav leží mezi 49. a 50. stupněm severní šířky a mezi 14. a 15. stupněm východní délky. Dolní část Zbraslavi se nachází v nadmořské výšce 195 m a horní část 240 m. O založení Zbraslavi, ve staročeštině nazývané jerem Zbraslaus, což znamenalo sídlo nebo dvorec Zbraslavův, kromě několika hypotéz není známo nic určitého. Jedna z mnohých hypotéz uvádí, že zakladatelem Zbraslavi mohl být syn sv. Václava jménem Zbraslaus či Zebreslaus, což bylo v období rozšiřování panství Přemyslovců k Vltavě. Jiným možným zakladatelem mohl být syn Slavníkův, Proboslav, z kmene Slavníkovců. Tento rod historici takto nazvali podle prvního historicky doloženého knížete Slavníka. Zde vyvstává domněnka, že hranice území Slavníkovců mohla jít přes Zbraslav v místech kopce Havlína (původně zvaného Osek), kde mohlo stát hraniční sídlo. Další hypotézou je, že Zbraslav mohl založit vladyka Zbraslav, potomek rodu bájného Bivoje, který zde vystavěl svůj dvorec. V tomtéž období Zbraslavův bratr Ród založil dvůr nad řekou Mží (Berounkou). Tato místa byla nazývána podle jejich zakladatelů. Z této hypotézy vyplývá domněnka, že Zbraslav a Radotín by patřili k nejstarším osadám v Čechách. Dále tato hypotéza uvádí, že vladyka Zbraslav odkázal všechny pozemky kladrubským benediktinům. První historická zmínka o Zbraslavi pochází z roku 1115 ze zakládací l istiny Kladrubského kláštera. Historickým faktem je, že Václav II. zde nechal založit klášter a první mniši byli vysláni z Kladrubského kláštera. Václav II. po založení kláštera toto místo nazval Aula Regia (síň královská). Zbraslav byla často označována jako město královské, což by značilo, že Zbraslav je postavené město na půdě královské a králem založené. Zbraslav byla však majetkem církve, potažmo majetkem kláštera. Jako městys je Zbraslav označována až v berní rule po roce 1653.

tip k přečtení     

Keltské oppidum Závist

Keltské oppidum na Zbraslavi – Závisti Významnou historickou částí Zbraslavi je oblast na pravém břehu Vltavy která se nazývá Závist. Na tomto místě se nacházejí dva mimořádně zajímavé kopce Hradiště a Šance, zdvíhají se od břehu řeky a svojí mohutností dominují celému okolí Zbraslavi. Přírodní masiv Hradiště, vysoký 391m.n.m, je ze severu oddělen od vrchu Šance hlubokým Břežanským údolím a jeho jižní část ohraničuje Károvské údolí. Západní strana kopce padá skoro kolmým, asi 200 m vysokým skalnatým srázem k řece Vltavě. Z důvodu přírodního uspořádání se tato stolová hora nad soutokem řeky Vltavy a Berounky stala v dávné minulosti strategickým bodem této oblasti, čehož si povšimli i naši předkové. Charakter této krajiny vyhovoval požadavkům tehdejší doby a vrchol tohoto kopce začali postupně osidlovat. Krajinu v té době pokrývaly dubové a bukové lesy v nichž se místy nacházely rozsáhle louky a v údolní nivě rostly vrby a topoly. Pravděpodobně nejstarší opevnění zde v pozdí době bronzové zbudovali předchůdci Keltů avšak některé hypotézy ukazují, že první obyvatelé tohoto místa zde byli mnohem dříve. Faktické důkazy osídlení tohoto místa, které potvrzují či vyvracejí existující domněnky, byly podány v letech 1963 až 1989. V těchto letech zde byl uskutečněn moderní archeologický výzkum, který přinesl odpovědi na mnohé otázky. Byly učiněny objevy týkající se pravěku a doby časně historické. Prokázalo se i osídlení kopce Hradiště, jeho přestavba a rozšíření osídlení na kopec Šance v období 2. a 1. století před naším letopočtem kmenem Keltů. Rozlehlá pevnostní soustava a zříceniny opevnění byly patrné jak ve středověku,…

číst více

Hlavní témata o Zbraslavi


Historické útržky

Eliška Přemyslovna: Roku 1329 dala Eliška Přemyslovna zbořit vltavský jez u Komořan a zdejší mlýny nechala vypálit. Vlastník Lev z Rožmitálu mlýny provozoval bez povolení.Pravidelné kulturní akce

Závod do vrchu Zbraslav–Jíloviště

Jeden z nejznámějších závodů historických vozidel se uskutečňuje tradičně každoročně první sobotu v září. Dopoledne si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu historických automobilů a motocyklů na Zbraslavském náměstí. Poté mohou zhlédnout vlastní závod vedoucí ulicí Elišky Přemyslovny směrem na Baně.

Vejvodova Zbraslav

Mezinárodní festival dechových hudeb, který se koná každoročně poslední víkend v září. Soutěžní přehlídka se koná většinou v Kaškově divadle a jeho ukončení s průvodem mažoretek je obvykle na Zbraslavském náměstí.

Kaškova Zbraslav

Amatérská divadelní přehlídka jednoaktových her. Tato divadelní přehlídka se koná každoročně první týden v prosinci v Divadle Jana Kašky.