Nově

zbraslavhistorie. INFO   alias   zbraslavhistorie. CZ

Tyto stránky nově najdete i pod doménou CZ, zadáte-li do internetového prohlížeče doménu (název stránek) Zbraslavhistorie s koncovkou INFO nebo CZ, vždy se dostanete na tento web.

STRUČNĚ O ZBRASLAVI

Zbraslav se nachází jižně od Prahy (dnes je součástí Prahy) v údolí Vltavy na soutoku s Berounkou a je vstupní bránou do Povltaví a Posázaví. Zbraslav leží mezi 49. a 50. stupněm severní šířky a mezi 14. a 15. stupněm východní délky. Dolní část Zbraslavi se nachází v nadmořské výšce 195 m a horní část 240 m. O založení Zbraslavi, ve staročeštině nazývané jerem Zbraslaus, což znamenalo sídlo nebo dvorec Zbraslavův, kromě několika hypotéz není známo nic určitého. Jedna z mnohých hypotéz uvádí, že zakladatelem Zbraslavi mohl být syn sv. Václava jménem Zbraslaus či Zebreslaus, což bylo v období rozšiřování panství Přemyslovců k Vltavě. Jiným možným zakladatelem mohl být syn Slavníkův, Proboslav, z kmene Slavníkovců. Tento rod historici takto nazvali podle prvního historicky doloženého knížete Slavníka. Zde vyvstává domněnka, že hranice území Slavníkovců mohla jít přes Zbraslav v místech kopce Havlína (původně zvaného Osek), kde mohlo stát hraniční sídlo. Další hypotézou je, že Zbraslav mohl založit vladyka Zbraslav, potomek rodu bájného Bivoje, který zde vystavěl svůj dvorec. V tomtéž období Zbraslavův bratr Ród založil dvůr nad řekou Mží (Berounkou). Tato místa byla nazývána podle jejich zakladatelů. Z této hypotézy vyplývá domněnka, že Zbraslav a Radotín by patřili k nejstarším osadám v Čechách. Dále tato hypotéza uvádí, že vladyka Zbraslav odkázal všechny pozemky kladrubským benediktinům. První historická zmínka o Zbraslavi pochází z roku 1115 ze zakládací l istiny Kladrubského kláštera. Historickým faktem je, že Václav II. zde nechal založit klášter a první mniši byli vysláni z Kladrubského kláštera. Václav II. po založení kláštera toto místo nazval Aula Regia (síň královská). Zbraslav byla často označována jako město královské, což by značilo, že Zbraslav je postavené město na půdě královské a králem založené. Zbraslav byla však majetkem církve, potažmo majetkem kláštera. Jako městys je Zbraslav označována až v berní rule po roce 1653.

tip k přečtení     

osobnosti – generál Karel Mejstřík

Divizní generál Karel Mejstřík Karel Mejstřík divizní generál 18.10.1886 – 6.5.1945 padl v Praze na Zbraslavi Pozdější divizní generál Karel Mejstřík se narodil 18. října 1886 v Lahovičkách v tehdejším politickém okrese Smíchov (župa Praha). Po studiu na českém reálném gymnáziu na Smíchově v letech 1898-1902 se stal na podzim 1902 na tři roky studentem obchodní akademie v Praze. Po skončení středoškolských studií byl 14.9.1905 při dobrovolném odvodu u doplňovacího okresního velitelství v Praze odveden a 2.10.1905 nastoupil prezenční službu jako jednoroční dobrovolník u c.k. pěšího pluku č. 11 v Praze. U tohoto útvaru prodělal základní výcvik a absolvoval zde i školu na důstojníky pěchoty v záloze. Dnem 30.9. 1906 byl přeložen do zálohy a nastoupil do zaměstnání jako úředník u První českomoravské továrny na stroje v Praze, kde poté pracoval až do vypuknutí první světové války. Mezitím byl celkem čtyřikrát povolán k pravidelnému čtyřnedělnímu cvičení ve zbrani (vletech 1907,1909, 1912, 1914) a dnem 1.1.1911 byl jmenován poručíkem pěchoty v záloze. V důsledku vyhlášení mobilizace nastoupil 28.7.1914 činnou službu u svého kmenového útvaru, s nímž odjel již v srpnu 1914 jako velitel roty na srbskou frontu. Zde byl krátce nato raněn a až do března 1915 se nacházel v nemocničním ošetřování v Praze. Po vyléčení odešel v květnu 1915 opět na frontu, tentokrát proti Rusům. Zde padl jako záložní nadporučík pěchoty 27.7.1915 v bitvě u Sokalu do ruského zajetí. V zajateckém táboře však dlouho nezůstal a již v rupnu 1915 se šťastnou shodou náhod dostal do Kyjeva, kde poté působil…

číst více

Hlavní témata o Zbraslavi


Historické útržky

Zlato: Nerostné bohatství v okolí Zbraslavi je nevelké. V průběhu času bylo v této oblasti zjištěno asi kolem 30 druhů minerálů, mezi něž patří i zlato. Historické zprávy o dobývání zlata se týkají různých míst tohoto regionu. Mezi ně patřila i Zbraslav. Naleziště zlata se nacházelo na vrchu Hradiště /na Závisti/, v jeho západní části. Dále se historici domnívají, že se zlato rýžovalo na Závisti v Břežanském potoce. Stopy zlata byly zjištěny např. ve Zlatníkách nebo u Měchenic poblíž Davle. Zlato bylo také dolováno na Zlatém vrchu u Mníšku.Pravidelné kulturní akce

Závod do vrchu Zbraslav–Jíloviště

Jeden z nejznámějších závodů historických vozidel se uskutečňuje tradičně každoročně první sobotu v září. Dopoledne si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu historických automobilů a motocyklů na Zbraslavském náměstí. Poté mohou zhlédnout vlastní závod vedoucí ulicí Elišky Přemyslovny směrem na Baně.

Vejvodova Zbraslav

Mezinárodní festival dechových hudeb, který se koná každoročně poslední víkend v září. Soutěžní přehlídka se koná většinou v Kaškově divadle a jeho ukončení s průvodem mažoretek je obvykle na Zbraslavském náměstí.

Kaškova Zbraslav

Amatérská divadelní přehlídka jednoaktových her. Tato divadelní přehlídka se koná každoročně první týden v prosinci v Divadle Jana Kašky.