Nově

zbraslavhistorie. INFO   alias   zbraslavhistorie. CZ

Tyto stránky nově najdete i pod doménou CZ, zadáte-li do internetového prohlížeče doménu (název stránek) Zbraslavhistorie s koncovkou INFO nebo CZ, vždy se dostanete na tento web.

STRUČNĚ O ZBRASLAVI

Zbraslav se nachází jižně od Prahy (dnes je součástí Prahy) v údolí Vltavy na soutoku s Berounkou a je vstupní bránou do Povltaví a Posázaví. Zbraslav leží mezi 49. a 50. stupněm severní šířky a mezi 14. a 15. stupněm východní délky. Dolní část Zbraslavi se nachází v nadmořské výšce 195 m a horní část 240 m. O založení Zbraslavi, ve staročeštině nazývané jerem Zbraslaus, což znamenalo sídlo nebo dvorec Zbraslavův, kromě několika hypotéz není známo nic určitého. Jedna z mnohých hypotéz uvádí, že zakladatelem Zbraslavi mohl být syn sv. Václava jménem Zbraslaus či Zebreslaus, což bylo v období rozšiřování panství Přemyslovců k Vltavě. Jiným možným zakladatelem mohl být syn Slavníkův, Proboslav, z kmene Slavníkovců. Tento rod historici takto nazvali podle prvního historicky doloženého knížete Slavníka. Zde vyvstává domněnka, že hranice území Slavníkovců mohla jít přes Zbraslav v místech kopce Havlína (původně zvaného Osek), kde mohlo stát hraniční sídlo. Další hypotézou je, že Zbraslav mohl založit vladyka Zbraslav, potomek rodu bájného Bivoje, který zde vystavěl svůj dvorec. V tomtéž období Zbraslavův bratr Ród založil dvůr nad řekou Mží (Berounkou). Tato místa byla nazývána podle jejich zakladatelů. Z této hypotézy vyplývá domněnka, že Zbraslav a Radotín by patřili k nejstarším osadám v Čechách. Dále tato hypotéza uvádí, že vladyka Zbraslav odkázal všechny pozemky kladrubským benediktinům. První historická zmínka o Zbraslavi pochází z roku 1115 ze zakládací l istiny Kladrubského kláštera. Historickým faktem je, že Václav II. zde nechal založit klášter a první mniši byli vysláni z Kladrubského kláštera. Václav II. po založení kláštera toto místo nazval Aula Regia (síň královská). Zbraslav byla často označována jako město královské, což by značilo, že Zbraslav je postavené město na půdě královské a králem založené. Zbraslav byla však majetkem církve, potažmo majetkem kláštera. Jako městys je Zbraslav označována až v berní rule po roce 1653.

tip k přečtení     

Závod do vrchu Zbraslav–Jíloviště

Závod do vrchu Zbraslav–Jíloviště Dnes mezinárodní závod historických automobilů a motocyklů   období Rakouska-Uherska I. Závod do vrchu Zbraslav–Jíloviště konaný 25.3.1908 Historie tohoto závodu se začala psát v roce 1908, kdy se jel první ročník, který byl pořádán u příležitosti IV. Pražského automobilního salonu. Český klub automobilistů a Český klub motocyklistů zorganizoval nedaleko Prahy první rychlostní automobilový a motocyklový závod do vrchu po novém, zahraničním vzoru. Autorem myšlenky tohoto závodu byl významný člen Čekého klubu automobilistů arch. Jan Heberle, který se nejvíce zasloužil o zorganizování závodu spolu s ostatními představiteli vrcholu společenského žebříčku. Jako trať byla zvolena část říšské silnice z Prahy směrem na Dobříš. Silnice již dávno sloužila jako neoficiální trať ke zkušebním jízdám silničních strojů. Start závodní trati byl zvolen 11 km a 200 m od Prahy na Zbraslavském náměstí a cíl ve vzdálenosti 16 km a 800 m od Prahy, na kopci Cukráku nedaleko obce Jílovště. Proto závod dostal název Zbraslav–Jíloviště. Celá závodní trať měřila 5,6 km, avšak ještě dalšich 400 m za cílem bylo vyhrazeno pro dojezd a parkování závodících vozidel. Výškový rozdíl mezi startem a cílem činil 192,9 m, průměrné stoupání celé trati bylo 3,5 %. Za Zbraslavským náměstím, v místě zvaném Špýchar (dnes ulice Elišky Přemyslovny v místě pomníku Mistra Jana Husa), se nacházela dvojitá zatáčka a největší stoupání o hodnotě 9 %. Koncem února 1908 dalo C. K. místodržitelství svolení ke konání závodu s výhradou, že bude závodní trať v době konání závodu uzavřena a hlídána poučenými orgány. První ročník tohoto závodu vzbudil…

číst více

Hlavní témata o Zbraslavi


Historické útržky

Belveder:Název Belveder byl pravděpodobně změněn v polovině 18. století. Původní název byl Šibeniční vrch, na kterém stála šibenice a vykonávaly se zde hrdelní tresty. Místo pod Belvederem bylo nazýváno Místem spravedlnosti. Jedna ze zaběhlických ulic dnes nese název Pod Spravedlností.Pravidelné kulturní akce

Závod do vrchu Zbraslav–Jíloviště

Jeden z nejznámějších závodů historických vozidel se uskutečňuje tradičně každoročně první sobotu v září. Dopoledne si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu historických automobilů a motocyklů na Zbraslavském náměstí. Poté mohou zhlédnout vlastní závod vedoucí ulicí Elišky Přemyslovny směrem na Baně.

Vejvodova Zbraslav

Mezinárodní festival dechových hudeb, který se koná každoročně poslední víkend v září. Soutěžní přehlídka se koná většinou v Kaškově divadle a jeho ukončení s průvodem mažoretek je obvykle na Zbraslavském náměstí.

Kaškova Zbraslav

Amatérská divadelní přehlídka jednoaktových her. Tato divadelní přehlídka se koná každoročně první týden v prosinci v Divadle Jana Kašky.