Doba kamenná na Zbraslavi

Napsali o Zbraslavi

Nálezy z doby kamenné jsou z okolí Zbraslavi jen velmi sporadické. Jediné přesvědčivé artefakty pocházejí z let 1984 – 1985, kdy byly v oblasti zbraslavského zámku (tzv. zámečku) nalezeny důkazy osídlení lidí z kultury literární a s vypíchanou keramikou. Doba bronzová je na objevy výrazně bohatší. Roku 1897 byl v místech železniční trati na pravém břehu Berounky objeven bronzový depot obsahující hrot kopí, dva hroty oštěpů a nůž. Jiný bronzový nůž byl nalezen v říčním korytě u pravého břehu Vltavy u osady Jarov. Na Zbraslavském náměstí byl v roce 1929 odhalen knovízský žárový hrob s amforovitou nádobou s lidskými kostmi, z nálezů lze dále uvést kusy náhrdelníku a drobné tyrkysové zbarvené skleněné korálky. Z neznámé lokality pak pochází krásně zdobený bronzový náramek. Také doba železná je na Zbraslavi dobře zmapována. V ulicích Elišky Přemyslovny a Opata Konráda bylo zjištěno devět pozdně halštatských až časně laténských objektů, konkrétně šlo o osm chat a jednu zásobní jámu. Doba Slovanů je potvrzena nálezy z areálu zbraslavského zámku, resp. od kostela sv. Jakuba. Odsud pochází polozemnice s necelou pecí a v roce 1984 ze byl odkryt dětský hrob. Na Zbraslavském náměstí byly v letech 1994 – 1995 odhaleny hrobové jámy s keramickými nádobami, železným nožem a pěti železnými šípy. Objevy jsou datovány do 9. – 10. století.

Zdroj : Noviny Prahy 16 | Autor : Mgr. Štěpán Rak