Spořitelní a záložní ústav

Spořitelní a záložní ústav ve Zbraslavi jest dítkem nejšťastnější doby našeho města. Založen byl r. 1899, kdy v čele města stáli mužové nanejvýš prozíraví pp. MUDr. Julius Zdeborský, JUDr. Ant. Sobotka, Jan Vlček, Alois Novotný a Karel Dědek. V několika málo letech přes houževnatý odpor některých obzvláště opatrných občanů byla postavena měšťanská škola, vodovod, kanalizace, jatky atd. Současně, aby úvěrem podpořili živnostenské a stavební podnikání, založili spořitelnu s členskými podíly, která ihned zahájila činnost. Avšak nařízením zemského výboru zrušeno povolení užívání názvu ,,Spořitelna,, pro společenstva s ručením omezeným, následkem čehož již vzkvétajícímu ústavu dáno nynější jméno. Název ,,Spořitelna,, se však již tak vžil, že i dnes starší občané jej užívají. Ústavu se pak zdárně rozvíjel a vydatně napomáhal rozvoji nejen našeho města, ale i celého okresu, zejména obcí Radotína a Modřan, poskytováním levných úvěru. Správa ústavu vedla si vždy obezřelé, takže za celou dobu svého trvání neutrpěla žádné ztráty. Ze zakladatelů jsou nepřetržitě činní v ředitelství téměř 30 let pánové Jan Vlček, předseda a ředitel, Alois Novotný, místopředseda a Karel Dědek. Vprvním roce činnosti čítal ústav 52 členů s podíly v obnose K 7.268.60. Vkladů bylo K 37.020.90, půjček K 38.096, fondů K 110.97, obrat K 208.777.36. Nyní má 764 členů s podíly Kč 100.100, vkladů přes 11.500.000, půjček přes Kč 10.000.000, fondů téměř Kč 1.500.000. Obrat za rok 1927 byl Kč 33.293.000. Ústav má většinou dobrou klientelu, jest s oblibou vyhledáván nejširšími vrstvami našeho občanstva, jehož naprosté důvěře se těší.

Zdroj: Národní listy 1928