ul. Žitavského

 

Č.P.496-171       Hotel Vejvoda 1892. Původní stavba, postavena v roce 1891, byla přízemní s hostinským provozem. V červenci roku 1891 byla podána žádost o přístavbu objektu. 31.12. 1891 se budova dostavěla a současně bylo vydáno povolení k nastěhování. V průběhu roku 1892 byl komisí zkolaudován hostinský sál. V roce 1896 byla podána žádost o povolení ke stavbě dvoupatrové budovy. Ta byla dokončena v roce 1901 a současně bylo vydáno povolení k obývání. Koncem roku 1920 byla přidělena obecním úřadem Praha-venkov koncese na provozování kina. V roce 1921 byla podána žádost o povolení ke stavbě promítacích kabin v sále hotelu. První film byl promítán na podzim téhož roku. V tomto hotelu a především v sále se konaly společenské podniky včetně divadelních představení. V objektu kromě restauračního sálu, kavárny a hotelových prostor byla i velká zahradní restaurace.

Č.P.497-58       Okresní soud 1936. Budova vystavěna v roce 1936, stavebníkem byl stát. Byl zde umístněn okresní soud a katastrální měřičský úřad. Rovněž zde byla umístěna vazební věznice v uzavřeném oddělení. Na tehdejší dobu byla komfortně zařízena. Slavnostní předání objektu se uskutečnilo v neděli 28. listopadu 1936 v 10 hodin. Slavnostního předání se zúčastnila městská rada a zbraslavské občanstvo. Pořad slavnosti byl v tomto sledu: Fanfáry z opery Libuše, proslov starosty Zbraslavi, proslov správce stavby a předání klíčů, projev zástupců ministerstev a úřadů, státní hymna, prohlídka budovy. Otevření budovy se dále zúčastnil sbor dobrovolných hasičů, členové N.G. 64 v krojích, mládež národně socialistické jednoty ,,Kazín“ s praporem. Ostatní spolky doporučily svým členům účast a zapsaly se do pamětní knihy.

Č.P.499-166      Hotel Ritz. Tuto budovu, jako hotel, nechal postavit mezi lety 1923-24 kapitán amerických legií Voska. Později byl nájemcem tohoto zbraslavského hotelu p. Šejnoha. Postupem času se provoz stával nerentabilním, pravděpodobně z důvodů blízkosti hotelu Vejvoda. Po ukončení nájemní smlouvy s p. Šejnohou, Voska daroval hotel Ritz legionářům jako rekreační středisko. Před druhou světovou válkou bydleli v tomto bývalém hotelu utečenci před Hitlerem.

Č.P.500-135       Ottova vila. Tento secesní objekt nechal postavit významný pražský nakladatel Jan Otto, a to podle návrhu architekta Otakara Novotného, v roce 1912. Architektonicky zajímavý je zejména zadní trakt budovy. Není známo, kdy budova změnila majitele, ale v roce 1927 žádal kapitán Voska o povolení přístavby verandy mezi hotelem Ritz a Ottovou vilou. Podle plánů měla veranda vést obloukem mezi severními částmi obou budov na sloupové konstrukci ve výši prvního patra. Kapitán Voska v té době byl zřejmě majitelem. Tato spojovací veranda nebyla nikdy postavena. Na přelomu let 1934-35 prodává kapitán Voska tuto vilu státu.