Zbraslav – zajímavé stavby

JEDNA Z NEJSTARŠÍCH REZIDENČNÍCH VIL POCHÁZÍ Z ROKU 1899 A NESE JMÉNO PLANÁ RŮŽE.

VILA, KTEROU NECHAL POSTAVIT NAKLADATEL J. R. VILÍMEK SE JMENUJE VE STÍNU LÍPY A NACHÁZÍ SE NA ZÁVISTI. DNES V JEJÍ BLÍZKOSTI VEDE SILNICE DO BŘEŽANSKÉHO ÚDOLÍ.

DŮM SE NACHÁZÍ V ULICI BARTOŇOVA VEDLE ZÁMECKÉ BRÁNY

BAROKNÍ DOMEK SE ŠINDELOVOU SŘECHOU Z 2. POLOVINY 18. STOLETÍ. V ROCE 1802 V TOMTO DOMĚ ZEMŘEL JEDEN Z POSLEDNÍCH PÁTERŮ ZRUŠENÉHO ZBRASLAVSKÉHO KLÁŠTERA. V TOMTO OBJEKTU TAKÉ BYLA RYCHTA.

DŮM ZE STARŠÍ VILOVÉ ZÁSTAVBY.

ARCHITEKTURA TYPICKÁ PRO PODHŮŘÍ SEVERNÍCH ČECH JE I NA ZBRASLAVI V ULICI V. VANČURY. TENTO DŮM SI NECHAL POSTAVIT TOVÁRNÍK FÜRTH, POZDĚJI ZDE POBÝVAL MALÍŘ JAROSLAV VOŽNIAK

DŮM Z PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ STOJÍ V ULICI E. PŘEMYSLOVNY V BLÍZKOSTI ZBRASLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ.

DŮM Z KONCE 19. STOLETÍ S BAROKNÍ FASÁDOU A MANSARDOVOU STŘECHOU SE NACHÁZÍ NA NÁMĚSTÍ.

PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ STAVBA Z ROKU 1794, VE KTERÉ BYLA MYSLIVNA PATŘILA DO VLASTNICTVÍ ZBRASLAVSKÉHO KLÁŠTERA.

STAVBA S FUNKCIONALISTICKÝMI RYSY.

VILA RŮŽE SE NACHÁZÍ V ULICI OPATA KONRÁDA. POSTAVENÁ PODLE PROJEKTU KOTĚROVA ŽÁKA FRANTIŠKA KAVALÍRA.

PŮVODNÍ STAVBA PATŘILA DO VLASTNICTVÍ KLÁŠTERA. V POZDĚJŠÍ DOBĚ ZDE BYLA PRVNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČECHÁCH

NA ZBRASLAVI STAVĚL AUTOR KRÁLOVSKÉ HROBKY V KATEDRÁLE SV. VÍTA KAMIL ROŠKOT. NAVRHL ZDE DŮM S MOTIVEM NEOMÍTANÉHO ZDIVA V KOMBINACI S DRSNOU OMÍTKOU.