Okresní záložna

Je známo, že okresní záložny hospodářské jsou dědictvím bývalých obilních sýpek, které když se neosvědčily, byly po roce 1863 přeměny v kontribučenské fondy peněžní. A právě tyto fondy byly základem okresních hospodářských záložen. Poněvadž ani tato forma z daleka nevyhovovala pokroku doby, bylo pomýšleno na to, aby i kontribučenské fondy peněžní byly produktivnější a vyhověly novým poměrům. Proto po předchozím jednání o této věci byl konečně v březnu 1882 sněmem král. Českého přijat zákon o okresních záložnách, a tomuto zákonu děkuje i náš ústav za své založení. Jakmile jmenovaný zákon nabyl platnosti, sestoupil se k provedení přípravných prací výbor, v jehož čele byl zvěčnělý pan MUDr. Frant. Walter, náměstkem jeho pan František Boček. Ještě téhož roku byl zvolen ředitelstvem účetním pan Vojtěch Schmatt, který v záložně působil až do roku 1902. Vděčnosti zaslouží si zejména MUDr. FR. Walter, který při založení záložny i jako její předseda až do r.1884 získal si o ní velikých zásluh. Od r. 1905 zastává funkci starosty pan Jindřich Tomášovský, za jehož působení ústav dospěl k dnešnímu rozkvětu. Záložna v době svých 47 let činnosti byla platným činitelem peněžním. V mezích jí zákonem poskytnutých možností vyvíjela stále větší a větší činnost, až dospěla dnes do stavu dnešního. Vklady peněžní počala záložna přijímat teprve počátkem roku 1886 a trvalo to dosti dlouho, než získala si důvěru občanstva a než mohla se vykázati úspěchem. Přece však pokrok byl rok od roku značný a tak můžeme se dnes chlubiti částkou jí svěřenou ve výši bez mála Kč 18.000.000. Okresní záložna hospodářská doufá, že se ve vývinu svém nezastaví, obzvláště, když za její vklady převzala Okresní správní komise ve Zbraslavi plnou záruku. Od bývalých kontribučenských fondů převzala záložna půjček v obnosu K27.188.72 a dnes vykazuje veškerých půjček Kč12.383.900, jistě to částka pozoruhodná, neboť skoro veškeré půjčky jsou umístěny v jejím okresu. To nejlépe je znáti blahodárnou činnost záložny. Dne 6.6. 1924 byl schválen sněmovnami nový zákon o okresních záložnách hospodářských, který těmto poskytuje možnost činnosti v nejrozšířenější míře, činíc je moderním peněžním střediskem okresu.

Zdroj: Národní listy 1928