Počet domů v 19 století ve srovnání s ostatními obcemi
Roku 1813 měla Zbraslav 116 domů a něco málo přes 1000 obyvatel. Mezi lety 1800-1812 bylo evidováno 7 domů patřících k panství, 16 domů vlastnily vdovy. V 38 domech byla provozována různá povolání: 1 lékař, 2 písaři, 4hostinští, 1 noční hlídač, jeden obecní pastýř, 1 obchodník, 1 pokrývač, 1 kominík, 2 zedníci, 1 zámečník, 3 tesaři, 3 truhláři, 1 provazník, 6 krejčích, 4 ševci, 1 pekař, 1 řezník, 1 krupař, 1 kožišník, 1 mydlář, 1 hajný, ostatní povolání nebyla zaznamenána.

 

Přehled počtu obyvatel a domů ( počet domů v pravé části obrázku) mezi lety 1855 až 1890 podle zobrazených lokalit
Vývoj výstavby domů a bytů na Zbraslavi. Graf č.1
Vývoj výstavby domů a bytů na Zbraslavi. Graf č.2
Přehled počtu obyvatel podle roku v pořadí zleva:

Zbraslav, Žabovřesky, Zaběhlice, Baně,  Lipence, Chuchle, Lahovice

Počet obyvatel dle sčítání lidu v roce 1930.
Počet obyvatel dle sčítání lidu v roce 1930. Zbraslav měla 4150 osob, z toho 2015 mužů a 2135 žen. Počet domů včetně nových čtvrtí Zaběhlice a Žabovřesky činil 750 popisných čísel. Mimo uprchlíků z Německa ubytovaných přechodně v budově bývalého hotelu Ritz byla Zbraslav čistě česká 98%.
Graf růstu obyvatel na Zbraslavi od roku 1813 do roku 2001
Přehled počtu vyznání v 30. letech dvacátého století
Statistika náboženská vykazovala 1946 příslušníků římsko-katolické církve – 47%, 1674 obyvatel se hlásilo k Českoslovanské církvi husitské – 40%, bez vyznání bylo 314 obyvatel –8%, židovského vyznání 42 – 1%, k Českobratrské církvi evangelické se hlásilo 119 z nich –3%, a 28 obyvatel bylo příslušníky jiných konfesí. V místě byl děkanský úřad církve římskokatolické a farní úřad církve husitské. vložte obrázek 2