Stavební ruch na Zbraslavi

Dráha, parníky, autobusy a ideální automobilová silnice z Prahy přímo zaručují Zbraslavi prosperitu stavebního ruchu. A co láká nejvíce, jsou lesy, koupání, sportovní a tenisová hřiště, přepychové hotely atd. atd. Po stránce zdravotní jest Zbraslav jedním z nejvyhledávanějších měst pro pobyt letní i trvalý v sousedství Prahy a lékaři je také k pobytu hojně doporučována. Ani jediný tovární komín nekazí zdravého a čistého vzduchu, splašky z továren neznemožňují příjemného koupání ve vodě. A proto Zbraslav jest a bude k pobytu neustále vyhledávána a pokud stavební pozemky tu budou, budou kupovány a bude stavěno. Na Zbraslavi jest stavební ruch čilý. Je také velmi zajímavý zejména tím, že tu buduje nejrozmanitější typy staveb: jednoduché, primitivní domečky vedle nádherných, přepychových vil, vysoké štíty, střechy a lomenice vedle plochých, rovných teras a střech. Nahoře nad městem vzniká celá kolonie nových domků a vilek a ve městě samém poslední zbytky parcel jsou zastavovány domy činžovními a obchodními (pana Plice, p. Kamaráda, p. Tomáška) anebo staré vily jsou bourány nahrazovány novými. Těchto nově stavěných vil pozornost zasluhuje zvláště bouračka a novostavba vily p. ředitele Hynaise, prováděná architektem Hynkem Svobodou, stavitelem ve Zbraslavi. Z nově projektovaných budou zajímavou jest tělocvična Sokola zbraslavského, projektovaná rovněž arch. H. Svobodou.

dobová reklama
tělocvična Sokola
dobová reklama

Zdroj: Národní listy 1928