Chuchle

První historická zmínka o Chuchli pochází z roku 1135, kdy se zde přihodila nehoda pražskému biskupovi Menhartovi. Některé prameny uvádějí první historickou zmínku již roku 1132. Pojmenování tohoto místa pochází od chovu slepic (chocholek) z období Karla IV. Avšak hypotéz o vzniku názvu je více, tato je jen jedna z několika. Na kopci nad Chuchlí je vystavěn hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého pocházejícího z roku 1729. O tuto stavbu se přičinil neznámý polský šlechtic, který byl ctitelem jmenovaného světce. Roku 1846 kostel sv. Jana nechala opravit svým nákladem kněžna Marie Oettingen-Wallerstein. Další kostel v Chuchli byl vystavěn roku 1264. Přemysl Otakar II. získal zdejší dvorec výměnou za jiné statky s biskupem Janem roku 1268 a přivtělil pak Chuchli ke svému loveckému zámku na Zbraslavi. Václav II. tyto statky poté daroval Zbraslavskému klášteru který nechal postavit. Roku 1304 toto znovu potvrdil v darovací listině.Chuchle patřila Zbraslavskému klášteru až do jeho zrušení v roce1785.