Lahovice

Lahovice jsou původně rybářskou osadou. Ta byla darována roku 999 Boleslavem III. klášteru Ostrovskému. Za Václava II. byly Lahovice připojeny ke Zbraslavskému klášteru. Roku 1115 byli v Lahovicích evidováni tři rybáři. Správce tohoto dvora měl za povinnost dodávat ryby do Zbraslavského kláštera. Polnosti dvora byly v 15. století zastaveny sousedním dvorům v Modřanech a Radotíně. V Lahovickém dvoře byl provozován především rybolov a později košíkářství.