přehled přestavby zámku

 1. 1716 započata stavba konventu stavitel: Giovanni Santini
 2. 1724 pokračování stavby : Frant. Maxm. Kaňka
 3. 1727 Výzdoba interieru :Václav Vavř. Reiner
 4. 1727 : T. Soldatti
 5. 1770 : Fr. X. Balkov
 6. 1839-1845 menší adaptace
  : M. Hummel
  : Al. Palliardi
  : R.Senft
  : J. Nechvíle
 7. úprava konventu pro cukrovar : J. Walchshofer
 8. 1911 : D. Jurkovič
 9. 1924 : O. Nypl