květnové povstání 1945

Německá jednotka působící na Zbraslavi, která se usídlila ve zdejší škole byla odzbrojena.

související odkazy:
Zbralavské pomníky a památníky – více zde| Generál Karel Mejstřík – více zde| 1Lahovice (7. května 1945) – více zde

Stručný popis událostí květnových dnů na Zbraslavi a jejím okolí. Události květnových dnů na Zbraslavi a jejím okolí se vzájemně ovlivňovaly. Charakter bojů byl ovlivněn přesunem německé vojenské jednotky v této oblasti. Tato Schornerova vyšší vojenská jednotka vyzbrojena těžkými zbraněmi byla umístěna v prostoru Hradištka a měla za cíl přesunout se do Prahy, která byla hlavní křižovatkou ústupových cest německých vojsk. V tomto regionu operovaly také partizánské oddíly, které byly rozmístěny v prostorách brdských lesů. O partizánských oddílech pocházejí zprávy z oblasti Radotína a Modřan. Odtud jsou také zprávy o činnosti Vlasovovy armády.

5. května občané Zbraslavi začínají odstraňovat německé nápisy a je vyhlášen revoluční národní výbor. Německá jednotka působící na Zbraslavi, která se usídlila ve zdejší škole byla odzbrojena. Taktéž byla odzbrojena motorizovaná skupina projíždějící od Mníšku. Zbraslav získala 10 aut, z toho jedno bylo odesláno do Radotína. Dále bylo ukořistěno 80 pušek a několik automatických zbraní. Současně začal ze Zbraslavského zámku útok jednotek SS. Tento střet přináší první oběti. Zbraslavská jednotka zadržela několik rukojmích. Předseda revolučního výboru vyjednává s velitelem SS. V 21 hodin přichází z Prahy generál Mejstřík a ujímá se funkce velitele obrany Zbraslavi. V prostoru Závisti byla odzbrojena jednotka jezdectva v počtu 30 mužů a 100 koní. Taktéž v Radotíně toho dne byly vyvěšovány prapory a na komíně cementárky byla vyvěšena státní vlajka. Samotné bojové akce započaly odzbrojením místní německé posádky. Radotín získal několik pušek, jeden lehký kulomet a dva obrněné vozy. Bylo dosaženo spojení s velitelstvím ve Štefánikových kasárnách a s oddílem partyzánů. Z Radotína byl vyslán obrněný vůz s dobrovolníky na pomoc Zbraslavi. V odpoledních hodinách přichází zpráva o likvidaci vojenské posádky ve Zbraslavi. V podvečer přijíždí do Radotína první hlídkový vůz Vlasovců. Pak přijíždí celá četa se dvěma tanky, čtyřmi obrněnými vozy a osmdesáti muži. V Lahovicích byla odzbrojena vojenská posádka. Místní občané s ukořistěnými zbraněmi podnikají útok na Zbraslavský zámek. Po zneškodnění vojenské hlídky na terase zámku jednají za asistence zbraslavského četnictva o kapitulaci místní posádky SS. Posádka SS dává povstalcům výzvu, aby vrátila zbraně, jinak budou popraveni rukojmí. Pro záchranu životů Lahovičtí odevzdávají zbraně zpět. Téhož dne kapitulovala posádka Wermachtu v Modřanech a všech 920 mužů bylo eskortováno do Motola. Vedení místního odboje převzal pplk. Lazar. Byl vypracován plán na obranu a zajištění všech komunikací ze směru Zbraslav, Cholupice, Libuš –Lhotka a Chuchle (přívoz Borovičky). Úkolem bylo zadržet postup Němců na Prahu, navázat spojení se Štefánikovými kasárny a mimo jiné kontaktovat přednostu železniční stanice Zbraslav. Na 6. května byl očekáván nápor jednotek SS o síle 4500 mužů s tanky a těžkou výzbrojí přesunujících se z Hradištka přes Štěchovice do Prahy. Dále byl hlášen pohyb motorových a obrněných jednotek SS z prostoru Benešova.

6. května v ranních hodinách zbraslavští dobrovolníci pod vedením generála Mejstříka konají obhlídku obrany města. Po zjištění beznadějné situace je po osmé hodině ranní boj zastaven. Němci kladou podmínku zastavení palby do 9 hodin, jinak bude obec vypálena a členové revolučního výboru popraveni. V prostoru Závisti a Baní ještě přetrvávaly přestřelky. Generál Mejstřík byl při odchodu do Prahy zastřelen. V noci na šestého května je v Radotíně vojenským velitelem vyhlášen všeobecný poplach. V ranních hodinách přichází rozkaz z Prahy ke stavění barikád k obraně ze směru od Benešova, odkud jsou hlášeny silné jednotky SS. Po osmé hodině odchází z Radotína oddíl Vlasovců na pomoc Praze a bere si sebou oba obrněné vozy. Silnice od Černošic až k radotínskému nádraží je postupně obsazována jednotkami Vlasovců, které směřují přes radotínský přívoz ku Zbraslavi. Černošičtí partyzáni hlásí, že na Zbraslavi je přes 3000 vojáků SS a že od Benešova na Prahu jich táhne dalších 10000. Lahovice získávají informaci, že od Hradištka přijíždí 4500 příslušníků SS. Do Lahovic přichází posila ze Štefánikových kasáren, což bylo družstvo vládních vojáků s kulometem. Společně s Vlasovci pronikají na Zbraslav k náměstí a poté se začínají stavět barikády. V Modřanech kromě barikád na přístupových cestách jsou ještě zřízeny tři barikády v ulicích obce. Na cestách, kudy postupují jednotky SS, jsou kladeny miny. Obránci spolu s Vlasovci zahnali Němce zpět ke Zbraslavi. Ještě v noci se jednotky Vlasovci stáhly zpět do Chuchle a v Modřanech zanechaly jednu četu.

 

 

V noci na 7. května obsazuje Zbraslav obrněná jednotka SS o síle 5000 mužů s příslušnou technikou. Boje však zcela neustaly. Zbraslavští obránci spolu s partyzány operují v prostoru Jíloviště. Kolem deváté hodiny se německá vojska shromaždují mezi Zbraslaví a Lahovicemi a další postupují přes Peluněk, odkud zahajují kolem půl desáté palbu na Radotín. Před polednem projíždějí další tanky přes Lahovický most a pět tanků postupuje směrem na Radotín současně se dvěma tanky směřujícími od Peluňku. Oba se dostávají bez velkých potíží až k železniční zastávce na silnici Radotín – Chuchle a požadují kapitulaci obce. Obránci spolu s civilním obyvatelstvem se stahují do lesů za Radotínem. Obec obsazují německá vojska. V Lahovicích ustoupili obránci před německou přesilou. Lahovický most hájilo 95 mužů. V boji s obrněnými vozy a tanky padlo 11 místních občanů, 16 Vlasovců a 3 vládní vojáci. Při obsazení obce byli pro výstrahu jednotkami SS zabiti zajatí obránci. Přibližně 35 Lahovických občanů bez rozdílu věku a pohlaví bylo vyvlečeno ze svých domů na ulici a zabito jakýmkoliv způsobem. Na konec tohoto utrpení německé tanky rozjezdily jejich ostatky. V Modřanech se Němci vzdávají úmyslu dobýt obec přímým útokem od Zbraslavi a postupují přes Libuš. Odříznou Modřany a dále postupují do Braníka a na Pankrác. Útok na silnici Závist – Modřany zatlačuje obránce k Pánkově továrně (Modřanské strojírny) a velitel SS požaduje kapitulaci Modřan a klade podmínky: 1. – odevzdání všech zbraní, 2. – shromáždění všech obyvatel mužského pohlaví. Vše požadují splnit do jedné hodiny. V dané lhůtě se u Modřaského cukrovaru shromáždilo asi kolem 4000 mužů.

8. května na Zbraslavské náměstí přivádějí jednotky SS rukojmí, kteří jsou většinou z Prahy. V ranních hodinách je proveden útok na Radotín jednotkou Vlasovců spolu s partyzány. Je dobyta zpět část obce, přičemž zde padlo 22 obránců. V Modřanech jsou zajatí muži nuceni odklízet barikády.

9. května nastal náhlý ústup němců ze Zbraslavi, především z důvodu vyhnutí se zajetí rudou armádou. Tímto byl odvrácen střet mezi němci a rudou armádou, což by mělo pro Zbraslav nedozírné následky. K tomuto náhlému ústupu německých jednotek přispěla mimo jiné i zajímavá událost. 9 května odpoledne zastavila před zámkem dvě cizí auta s americkou vlajkou a s bílou vlajkou parlamentářů (vyjednavačů). Osádku vozu tvořily čtyři Francouzi, kteří překročily hranici Čech s oddílem americké armády. Tito Francouzi byli vyškoleni a vysláni do vnitrozemí, jejichž cílem byla Praha a zajetí jakéhokoli počtu nepřátel. Cestou získávají informaci že na Zbraslavi je umístěn německý štáb a podnikají tuto akci na vlastní riziko. Dávají se předvést jako vyslanci Američanů. Žádají německého velitele aby zastavil boj a vzdal se nebo na Zbraslav vtrhnou sovětské tanky které stojí nedaleko města a předvoj amerických vojsk které se blíží od jihu. Německá jednotka vyhověla všem požadavkům pod podmínkou že jim bude zajištěn bezpečný doprovod k Americké armádě. Po podepsání kapitulace odjíždí jednotka SS spolu s parlamentáři směrem na Mníšek a pak dále ke Strakonicím kde je předána Americké armádě. Ze Zbraslavi odcházejí kolem páté hodiny odpolední poslední příslušníci SS umístěné v zámku. V 19 hodin odtáhly poslední německé jednotky z Radotína. Do večera obec obsazují obránci. Do Modřan přijíždí obrněný vlak a zahání Němce k ústupu. V 21 hodin do Modřan přijíždí dva obrněné vozy Rudé armády a prozkoumávají prostor Točná – Závist – Zbraslav. Ve 24 hodin projíždějí ruské motorizované jednotky směrem na Zbraslav. Rudá armáda zajala zbytky jednotek SS na Zbraslavi.